Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
5 2 D 6 0

Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01653
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 17 160 835 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 5. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 23. červen 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 16. červen 2015 07:41
Datum poslední úpravy (ROP JV): Pondělí, 4. květen 2015 15:27

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Kraj Vysočina
Sídlo zadavatele: Žižkova 57, Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hadravová, MPA
Telefon/fax: 420724650131
E-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 5.5.2015 10:57:35 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 12.5.2015 14:48:50 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 29.5.2015 14:04:09 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 4.6.2015 12:24:07 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 16.6.2015 07:41:07 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce je na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_1871.html
Dodatečné informace č. 1 zveřejněny dne 12. 5. 2015 na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_inbox_6229.html
Dodatečné informace č. 2 zveřejněny dne 29. 5. 2015 na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_1871.html
Dodatečné informace č. 3 zveřejněny dne 4. 6. 2015 na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_inbox_6947.html
Dodatečné informace č. 4 zveřejněny dne 16. 6. 2015 naprofilu zadavatele.
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_inbox_7223.html

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení pro výzkumná pracoviště (laboratoře) vybraných pěti středních škol podle technických podmínek, jež tvoří přílohu č. 1 až 9 zadávací dokumentace. Předmětem plnění je dodávka vysokorychlostních kamer s příslušenstvím, termokamer s příslušenstvím, FT-IR spektrometru s příslušenstvím, sad pro analýzy vzorků, mikroskopů s příslušenstvím, sad pro zkoumání vlastností světla, sad pro zkoumání vlastností mikrosvěta, nábytkových sestav a projekční techniky.

Místo plnění

Gymnázium Havlíčkův Brod na adrese Štáflova 2063, 582 01 Havlíčkův Brod Gymnázium Jihlava na adrese Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov na adrese Jirsíkova 244, Pelhřimov Gymnázium Třebíč na adrese Masarykovo náměstí 116/9, Třebíč Gymnázium Žďár nad Sázavou na adrese Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Místo pro podání nabídky

Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

23. 8. 2015

Hodnotící kritéria

nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 ZVZ;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 ZVZ;
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku; a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 ZVZ.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419