Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 E 3 3 D

Přestupní uzel IDS Miroslav, panel ELP

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 380 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 4. červenec 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 17. červenec 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 14. červenec 2015 08:13

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Křivánková
Telefon/fax:
E-mail: martina.krivankova@susjmk.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Provedené změny

  • 14.7.2015 08:13:26 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

V sekci Dokumentace jsou uloženy dodatečné informace č. 1 vč. příloh.

Popis předmětu zakázky

Dodávka 1ks elektronického informačního panelu ( ELP) včetně montáže na stožár veřejného osvětlení a zprovoznění, dále včetně potřebného softwaru pro jeho provoz, pro vzdálenou správu a ovládání.

Místo plnění

Přestupní uzel IDS Miroslav.

Místo pro podání nabídky

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

15.9.2015

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2, případně čestné prohlášení stejného obsahu.
Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů ke dni lhůty pro podání nabídky.
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419