Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

15. Zasedání Monitorovacího výboru

Dne 24. 4. 2013 se v Jihlavě v Hotelu Gustav Mahler uskutečnilo 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Na programu jednání byla mimo jiné Výroční zpráva ROP JV za rok 2012, Zpráva o realizaci programu, výsledky provedených auditů nebo informace o přípravě budoucího programového období. Důležitým bodem k projednání byla navrhovaná realokace prostředků uvnitř operačního programu a realokace z jiných operačních programů.

Úplný výpis usnesení ze zasedání je k dispozici zde

zpět na: Monitorovací výbor

Aktuality

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více