Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

15. Zasedání Monitorovacího výboru

Dne 24. 4. 2013 se v Jihlavě v Hotelu Gustav Mahler uskutečnilo 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Na programu jednání byla mimo jiné Výroční zpráva ROP JV za rok 2012, Zpráva o realizaci programu, výsledky provedených auditů nebo informace o přípravě budoucího programového období. Důležitým bodem k projednání byla navrhovaná realokace prostředků uvnitř operačního programu a realokace z jiných operačních programů.

Úplný výpis usnesení ze zasedání je k dispozici zde

zpět na: Monitorovací výbor

Aktuality

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více