Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

23. zasedání Monitorovacího výboru

Dne 23. 11. 2016 se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Na programu jednání bylo Projednání a schválení návrhu Závěrečné zprávy o provádění ROP Jihovýchod,  Informace o pokroku IPRM, Výroční kontrolní zpráva a výsledky provedených auditů, Administrace ROP JV v roce 2016 a následujících letech a Změna Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP JV.

Úplný výpis z usnesení je dostupný zde

zpět na: Monitorovací výbor

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více