Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Seznam členů Monitorovacího výboru

 

Úřad Regionální rady regionu
  soudržnosti Jihovýchod

    Zatloukal na web_mala

Ing. Artur Zatloukal
 
ředitel

E-mail: zatloukal@jihovychod.cz

  Jihomoravský kraj

 
    Navrkal Stanislav

  Stanislav Navrkal
  zastupitel kraje

  E-mail: 
  navrkal.stanislav@kr-  jihomoravsky.cz

 hybler_petr

  Ing. Petr Hýbler
  člen Rady

  E-mail:
  hybler.petr@kr-jihomoravsky.cz

  Kraj Vysočina

 
   MUDr. Jiří Běhounek

  MUDr. Jiří Běhounek
  hejtman

  E-mail: 
  behounek.j@kr-vysocina.cz

  Ing. Bc. Martin Hyský

  Ing. Bc. Martin Hyský
  radní

  E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz

  Krajský úřad Jihomoravského
  kraje

 
   Ing. Ivo Minařík

  Ing. Ivo Minařík
  vedoucí Odboru regionálního    
  rozvoje

  E-mail:
  minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

 Ing. Michal Franek

  Ing. Michal Franek
  vedoucí oddělení organizačního a
  rozvoje dopravy

  E-mail: franek.michal@kr-
  jihomoravsky.cz

  Krajský úřad Kraje Vysočina

 
 doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D.

 doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D.
 vedoucí Odboru regionálního rozvoje

  E-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

  Ing. Hana Strnadová

  Ing. Hana Strnadová
  vedoucí Odboru dopravy a
  silničního hospodářství

  E-mail: 
  strnadova.h@kr-vysocina.cz

  Vysoké učení technické v Brně

 Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

  Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
  Centrum podpory projektů

  E-mail: bejcek@cpp.vutbr.cz

  Masarykova univerzita

  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  rektor 

  E-mail: rektor@muni.cz

  Vysoká škola polytechnická
  Jihlava

 Mgr. Alena Štěrbová

  Mgr. Alena Štěrbová
  prorektorka pro rozvoj

  E-mail: sterbova@vspj.cz

  Sdružení obcí Vysočina

 
 Ing. PaedDr. Rudolf Chloupek

  Ing. PaedDr. Rudolf Chloupek
  primátor Statutárního města
  Jihlava

  E-mail: rudolf.chloupek@jihlava- city.cz

   Vladimír Měrka

  Vladimír Měrka
  starosta m. Náměšť nad Oslavou

  E-mail: 
  starosta@mesto-namest.cz

  Sdružení obcí a měst jižní Moravy

 
 jiri-janda_00001562

  Mgr. Jiří Janda
  místostarosta města Hodonín

  E-mail: janda.jiri@muhodonin.cz

 Ing. Jan Vitula

  Ing. Jan Vitula
  starosta města Židlochovice

  E-mail: vitula.jan@centrum.cz

  Krajská hospodářská komora
  jižní Moravy

  Mgr. Petr Kostík

  Mgr. Petr Kostík
  ředitel

  E-mail: khkjm@khkjm.cz

  Krajská hospodářská komora
  Kraje Vysočina

   Ing. Tomáš Prchal

  Ing. Tomáš Prchal
  ředitel

  E-mail: prchal@hkjihlava.cz

  Koordinační uskupení NNO kraje
  Vysočina

  RNDr. Josef Zetěk

  RNDr. Josef Zetěk
  ředitel Chaloupky, o.p.s.

  E-mail: reditel@chaloupky.cz

  Asociace nestátních neziskových
  organizací JMK

 Jaromír Hron

  Jaromír Hron
 předseda Výboru ANNO JMK

  E-mail:hron.brno@ok.cz

  Svaz obchodu a cestovního ruchu
  České republiky

 Ing. Helena Piskovská

  Ing. Helena Piskovská
  prezidentka představenstva 

  E-mail: region.socr@dringbrno.cz

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 

  Ing. Helga Pečená
 oddělení právní koordinace fondů EU

  E-mail: helga.pecena@mmr.cz

  Ministerstvo financí 

 

  Ing. Veronika Holíková
  referentka oddělení Akreditace a       certifikace regionálních programů

  E-mail: Veronika.Holikova@mfcr.cz

  Ministerstvo dopravy

 

  Ing. Vít Sedmidubský
  Oddělení dopravní politiky
  Odboru strategie

  E-mail: vit.sedmidubsky@mdcr.cz

  Ministerstvo financí odbor
  Auditního orgánu - CHJ

 Ing. František Beckert

  Ing. František Beckert
  vedoucí Oddělení Řízení kvality
  a koordinace auditů prostředků
  ESF a ROP

  E-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

  Evropská komise – host

 Schwarz

  Zástupce DG Regio
  Directorate General REGIONAL
  POLICY

  E-mail: REGIO-REPUBLIQUE-
  TCHEQUE@EC.EUROPA.EU 

 

zpět na: Monitorovací výbor

Aktuality

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více