Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Seznam členů Monitorovacího výboru

 

Úřad Regionální rady regionu
  soudržnosti Jihovýchod

    Zatloukal na web_mala

Ing. Artur Zatloukal
 
ředitel

E-mail: zatloukal@jihovychod.cz

  Jihomoravský kraj

 
    Navrkal Stanislav

  Stanislav Navrkal
  zastupitel kraje

  E-mail: 
  navrkal.stanislav@kr-  jihomoravsky.cz

 hybler_petr

  Ing. Petr Hýbler
  člen Rady

  E-mail:
  hybler.petr@kr-jihomoravsky.cz

  Kraj Vysočina

 
   MUDr. Jiří Běhounek

  MUDr. Jiří Běhounek
  hejtman

  E-mail: 
  behounek.j@kr-vysocina.cz

  Ing. Bc. Martin Hyský

  Ing. Bc. Martin Hyský
  radní

  E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz

  Krajský úřad Jihomoravského
  kraje

 
   Ing. Ivo Minařík

  Ing. Ivo Minařík
  vedoucí Odboru regionálního    
  rozvoje

  E-mail:
  minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

 Ing. Michal Franek

  Ing. Michal Franek
  vedoucí oddělení organizačního a
  rozvoje dopravy

  E-mail: franek.michal@kr-
  jihomoravsky.cz

  Krajský úřad Kraje Vysočina

 
 doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D.

 doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D.
 vedoucí Odboru regionálního rozvoje

  E-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

  Ing. Hana Strnadová

  Ing. Hana Strnadová
  vedoucí Odboru dopravy a
  silničního hospodářství

  E-mail: 
  strnadova.h@kr-vysocina.cz

  Vysoké učení technické v Brně

 Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

  Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
  Centrum podpory projektů

  E-mail: bejcek@cpp.vutbr.cz

  Masarykova univerzita

  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  rektor 

  E-mail: rektor@muni.cz

  Vysoká škola polytechnická
  Jihlava

 Mgr. Alena Štěrbová

  Mgr. Alena Štěrbová
  prorektorka pro rozvoj

  E-mail: sterbova@vspj.cz

  Sdružení obcí Vysočina

 
 Ing. PaedDr. Rudolf Chloupek

  Ing. PaedDr. Rudolf Chloupek
  primátor Statutárního města
  Jihlava

  E-mail: rudolf.chloupek@jihlava- city.cz

   Vladimír Měrka

  Vladimír Měrka
  starosta m. Náměšť nad Oslavou

  E-mail: 
  starosta@mesto-namest.cz

  Sdružení obcí a měst jižní Moravy

 
 jiri-janda_00001562

  Mgr. Jiří Janda
  místostarosta města Hodonín

  E-mail: janda.jiri@muhodonin.cz

 Ing. Jan Vitula

  Ing. Jan Vitula
  starosta města Židlochovice

  E-mail: vitula.jan@centrum.cz

  Krajská hospodářská komora
  jižní Moravy

  Mgr. Petr Kostík

  Mgr. Petr Kostík
  ředitel

  E-mail: khkjm@khkjm.cz

  Krajská hospodářská komora
  Kraje Vysočina

   Ing. Tomáš Prchal

  Ing. Tomáš Prchal
  ředitel

  E-mail: prchal@hkjihlava.cz

  Koordinační uskupení NNO kraje
  Vysočina

  RNDr. Josef Zetěk

  RNDr. Josef Zetěk
  ředitel Chaloupky, o.p.s.

  E-mail: reditel@chaloupky.cz

  Asociace nestátních neziskových
  organizací JMK

 Jaromír Hron

  Jaromír Hron
 předseda Výboru ANNO JMK

  E-mail:hron.brno@ok.cz

  Svaz obchodu a cestovního ruchu
  České republiky

 Ing. Helena Piskovská

  Ing. Helena Piskovská
  prezidentka představenstva 

  E-mail: region.socr@dringbrno.cz

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 

  Ing. Helga Pečená
 oddělení právní koordinace fondů EU

  E-mail: helga.pecena@mmr.cz

  Ministerstvo financí 

 

  Ing. Veronika Holíková
  referentka oddělení Akreditace a       certifikace regionálních programů

  E-mail: Veronika.Holikova@mfcr.cz

  Ministerstvo dopravy

 

  Ing. Vít Sedmidubský
  Oddělení dopravní politiky
  Odboru strategie

  E-mail: vit.sedmidubsky@mdcr.cz

  Ministerstvo financí odbor
  Auditního orgánu - CHJ

 Ing. František Beckert

  Ing. František Beckert
  vedoucí Oddělení Řízení kvality
  a koordinace auditů prostředků
  ESF a ROP

  E-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

  Evropská komise – host

 Schwarz

  Zástupce DG Regio
  Directorate General REGIONAL
  POLICY

  E-mail: REGIO-REPUBLIQUE-
  TCHEQUE@EC.EUROPA.EU 

 

zpět na: Monitorovací výbor

Aktuality

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více