Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Stanislav Navrkal

 zastupitel Jihomoravského kraje

Navrkal Stanislav

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 
KRAJ VYSOČINA 

Ing. Martin Kyjovský

zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail:kyjovsky-martin@kr-jihomoravsky.cz

MUDr. Jiří Běhounek MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

E-mail: behounek.j@kr-
vysocina.cz
       

Ing. Naděžda Křemečková zastupitelka Jihomoravského kraje

E-mail:kremeckova.nadezda@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Vladimír Novotný Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
 
E-mail: novotny.v@kr-
vysocina.cz
       
 Rajtšlégr

Vít Rajtšlégr
zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

 Ing. Martin Hyský Ing. Bc. Martin Hyský
radní Kraje Vysočina
 
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz
       
Potměšilová PaedDr. Hana Potměšilová
zastupitelka Jihomoravského kraje
 
E-mail: potmesilova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Pacal Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtamana Kraje Vysočina
 
E-mail:pacal.p@kr-
vysocina.cz
       
Sukalovský

Ing. Mgr. Drago Sukalovský  zastupitel Jihomoravského kraje
 

E-mail: sukalovsky.drago@kr-jihomoravsky.cz

Vichrova Ing. Lucie Vichrová
zastupitelka Kraje Vysočina
 
E-mail: vichrova.l@kr-vysocina.cz
       
Němec Ing. Jiří Němec
radní Jihomoravského kraje

E-mail:nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Kalina Ing. Jaromír Kalina zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail: kalina.jaromir@kr-vysocina.cz
       
 Nečas

Ing. Jan Nečas
zastupitel Jihomoravského kraje
 

E-mail: necas.jan@kr-jihomoravsky.cz

Hodač

Pavel Hodáč

zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail:hodac.p@kr-
vysocina.cz

       
Stanislav Navrkal Stanislav Navrkal
zastupitel JMK  kraje
E-mail: navrkal.stanislav@kr-
jihomoravsky.cz
Ing. Radovan Necid Ing. Radovan Necid
starosta města Velké Meziříčí

E-mail:necid.r@kr-
vysocina.cz

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Uzavření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více