Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Stanislav Navrkal

 zastupitel Jihomoravského kraje

Navrkal Stanislav

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 
KRAJ VYSOČINA 

Ing. Martin Kyjovský

zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail:kyjovsky-martin@kr-jihomoravsky.cz

MUDr. Jiří Běhounek MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

E-mail: behounek.j@kr-
vysocina.cz
       

Ing. Naděžda Křemečková zastupitelka Jihomoravského kraje

E-mail:kremeckova.nadezda@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Vladimír Novotný Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
 
E-mail: novotny.v@kr-
vysocina.cz
       
 Rajtšlégr

Vít Rajtšlégr
zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

 Ing. Martin Hyský Ing. Bc. Martin Hyský
radní Kraje Vysočina
 
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz
       
Potměšilová PaedDr. Hana Potměšilová
zastupitelka Jihomoravského kraje
 
E-mail: potmesilova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Pacal Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtamana Kraje Vysočina
 
E-mail:pacal.p@kr-
vysocina.cz
       
Sukalovský

Ing. Mgr. Drago Sukalovský  zastupitel Jihomoravského kraje
 

E-mail: sukalovsky.drago@kr-jihomoravsky.cz

Vichrova Ing. Lucie Vichrová
zastupitelka Kraje Vysočina
 
E-mail: vichrova.l@kr-vysocina.cz
       
Němec Ing. Jiří Němec
radní Jihomoravského kraje

E-mail:nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Kalina Ing. Jaromír Kalina zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail: kalina.j@kr-vysocina.cz
       
 Nečas

Ing. Jan Nečas
zastupitel Jihomoravského kraje
 

E-mail: necas.jan@kr-jihomoravsky.cz

Hodač

Pavel Hodáč

zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail:hodac.p@kr-
vysocina.cz

       
Stanislav Navrkal Stanislav Navrkal
zastupitel JMK  kraje
E-mail: navrkal.stanislav@kr-
jihomoravsky.cz
Ing. Radovan Necid Ing. Radovan Necid
starosta města Velké Meziříčí

E-mail:necid.r@kr-
vysocina.cz

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více