Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

MUDr. Jiří Běhounek 

 

Místopředseda Regionální rady

Ing. Mgr. Drago Sukalovský

 

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 

 

KRAJ VYSOČINA

 

 
 

Ing. Jiří Němec

zastupitel JMK kraje

 

 

Petr Bárta

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

Ing. Jan Zámečník

zastupitel JMK kraje

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

PaedDr. Ivo Vašíček

zastupitel JMK kraje

 

 

Mgr. Pavel Franěk

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

JUDr. Šárka Cechová

zastupitelka JMK kraje

 

 

Mgr. Hana Hajnová

zastupitelka Kraje Vysočina

 

 
 

Mgr. Karel Podzimek

zastupitel JMK kraje

 

 

Ing. Josef Klement

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

zastupitel JMK kraje

 

 

Ing. Vladimír Novotný

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

Ing. Petr Hýbler

náměstek hejtmana JMK kraje

 

 

Mgr. Pavel Pacal

zastupitel Kraje Vysočina

 

 
 

Roman Hanák

náměstek hejtmana JMK kraje

 

 

Josef Zahradníček

zastupitel Kraje Vysočina

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více