Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Stanislav Navrkal

 zastupitel Jihomoravského kraje

Navrkal Stanislav

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 
KRAJ VYSOČINA 

Ing. Martin Kyjovský

zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail:kyjovsky-martin@kr-jihomoravsky.cz

MUDr. Jiří Běhounek MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

E-mail: behounek.j@kr-
vysocina.cz
       

Ing. Naděžda Křemečková zastupitelka Jihomoravského kraje

E-mail:kremeckova.nadezda@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Vladimír Novotný Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
 
E-mail: novotny.v@kr-
vysocina.cz
       
 Rajtšlégr

Vít Rajtšlégr
zastupitel Jihomoravského kraje

E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

 Ing. Martin Hyský Ing. Bc. Martin Hyský
radní Kraje Vysočina
 
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz
       
Potměšilová PaedDr. Hana Potměšilová
zastupitelka Jihomoravského kraje
 
E-mail: potmesilova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Pacal Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtamana Kraje Vysočina
 
E-mail:pacal.p@kr-
vysocina.cz
       
Sukalovský

Ing. Mgr. Drago Sukalovský  zastupitel Jihomoravského kraje
 

E-mail: sukalovsky.drago@kr-jihomoravsky.cz

Vichrova Ing. Lucie Vichrová
zastupitelka Kraje Vysočina
 
E-mail: vichrova.l@kr-vysocina.cz
       
Němec Ing. Jiří Němec
radní Jihomoravského kraje

E-mail:nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Kalina Ing. Jaromír Kalina zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail: kalina.j@kr-vysocina.cz
       
kochova_jana

Ing. arch. Jana Kochová
zastupitelka Jihomoravského kraje
 

E-mail: kochova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Hodač

Pavel Hodáč

zastupitel Kraje Vysočina
 
E-mail:hodac.p@kr-
vysocina.cz

       
Stanislav Navrkal Stanislav Navrkal
zastupitel JMK  kraje
E-mail: navrkal.stanislav@kr-
jihomoravsky.cz
Ing. Radovan Necid Ing. Radovan Necid
starosta města Velké Meziříčí

E-mail:necid.r@kr-
vysocina.cz

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Nový Výbor Regionální rady uzavře ROP Jihovýchod

(14. 12. 2016) Na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 16. 11. 2016 byli zvoleni noví členové Výboru Regionální rady Jihovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj Vysočina byli členové zvoleni již 22. 11. 2016. Nově zvolený výbor se sešel k prvnímu jednání 14. 12. 2016.

  více

13 miliard korun investováno na území Kraje Vysočina díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z toho 322 na Vysočině a 70 v Jihlavě. Celkový objem financí, investovaných na území Kraje Vysočina, je více než 13 miliard korun. více

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. více