Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Stanislav Navrkal

 zastupitel Jihomoravského kraje

Navrkal Stanislav

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
   
KRAJ VYSOČINA 
Kyjovský   MUDr. Jiří Běhounek

Ing. Martin Kyjovský

zastupitel JMK kraje

E-mail:kyjovsky-martin@kr-jihomoravsky.cz

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

E-mail: behounek.j@kr-
vysocina.cz

  Ing. Vladimír Novotný
 

Ing. Naděžda Křemečková

zastupitelka JMK kraje

E-mail:kremeckova.nadezda@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

E-mail: novotny.v@kr-
vysocina.cz

 Rajtšlégr    Ing. Martin Hyský
Vít Rajtšlégr

zastupitel JMK kraje

E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina

E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz

Potměšilová   Pacal

PaedDr. Hana Potměšilová

zastupitelka JMK kraje

E-mail: potmesilova.hana@kr-jihomoravsky.cz

  Mgr. Pavel Pacal

náměstek hejtamana Kraje Vysočina

E-mail:pacal.p@kr-
vysocina.cz

Sukalovský   Vichrova

Ing. Mgr. Drago Sukalovský

zastupitel JMK kraje

E-mail: sukalovsky.drago@kr-jihomoravsky.cz

  Ing. Lucie Vichrová

zastupitelka Kraje Vysočina

E-mail: vichrova.l@kr-vysocina.cz

Němec   Kalina
Ing. Jiří Němec

radní JMK kraje

E-mail:nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Jaromír Kalina 

zastupitel Kraje Vysočina

E-mail: kalina.jaromir@kr-vysocina.cz

 Nečas   Hodač

Ing. Jan Nečas

zastupitel JMK kraje

E-mail: necas.jan@kr-jihomoravsky.cz

 

Pavel Hodáč

zastupitel Kraje Vysočina

E-mail:hodac.p@kr-
vysocina.cz

Stanislav Navrkal   Fišerová

Stanislav Navrkal

zastupitel JMK kraje

E-mail: navrkal.stanislav@kr-
jihomoravsky.cz

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 

náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

E-mail:fischerova.j@kr-
vysocina.cz

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 75. zasedání, konané dne 24. 6. 2020) ke schválení závěrečný účet RR JV za rok 2019. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které provedlo Ministerstvo financí ČR. více

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 22. 04. 2020 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 5. 5. 2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více