Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Bc. Zdeněk Pavlík

zastupitel Jihomoravského kraje

  Více informací

 

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 

 

 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ                   
 
 KRAJ VYSOČINA            
       

  Bc. Zdeněk Pavlík
  zastupitel Jihomoravského kraje
  Tel.: 541 651 541
  E-mail: pavlik.zdenek@kr-
  jihomoravsky.cz

MUDr. Jiří Běhounek

  MUDr. Jiří Běhounek
  hejtman Kraje Vysočina
  Tel.: 564 602 140
  E-mail: behounek.j@kr-
  vysocina.cz

      

vaclav bozek

   Mgr. Václav Božek, CSc.
  radní Jihomoravského kraje
  Tel.: 541 651 251
  E-mail:
  bozek.vaclav@kr-
  jihomoravsky.cz

Ing. Vladimír Novotný

  Ing. Vladimír Novotný
  náměstek hejtmana
  Tel.: 564 602 144
  E-mail: novotny.v@kr-
  vysocina.cz

      

 Bohumila Beranová

  Bohumila Beranová
  radní Jihomoravského kraje
  Tel.: 541 651 465
  E-mail: beranova.bohumila@kr-
  jihomoravsky.cz

Ing. Martin Hyský

  Ing. Bc. Martin Hyský
  radní Kraje Vysočina
  Tel.: 564 602 148
  E-mail:
  hysky.m@kr-vysocina.cz

      

 Igor Chlup

  Igor Chlup
  radní Jihomoravského kraje
  Tel.: 541 651 461
  E-mail: chlup.igor@kr-
  jihomoravsky.cz

 Zdeněk Chlád

  Zdeněk Chlád
  radní Kraje Vysočina
  Tel.: 564 602 124
  E-mail:chlad.z@kr-
  vysocina.cz

     

Ing. Martin Bedrava

  Ing. Martin Bedrava
  ved. oblasti Hodonín,
  SÚS JMK
  Tel.: 518 340 145
  E-mail:
  martin.bedrava@susjmk.cz
 Ing. Václav Kodet

  Ing. Václav Kodet
  zastupitel Kraje Vysočina
  Tel.: 567 579 263
  E-mail:
  kodet.v@kr-vysocina.cz

       

 PeadDr. Zdeněk Peša

  PaedDr. Zdeněk Peša
  starosta města Olešnice
  Tel.: 516 463 296
  E-mail: starosta@olesnice.cz

 Josef Číž

  Josef Číž
  zastupitel Kraje Vysočina
  Tel.: 736 218 671
  E-mail: josefciz54@email.cz

       

Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA 

  Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA
  zastupitel JMK  kraje
  Tel.: 602 772 987
  E-mail: i.vrzal@seznam.cz

 Ing. Marie Černá

  Ing. Marie Černá
  místostarostka města Třebíč
  Tel.: 568 896 131
  E-mail:cerna.m@kr-
  vysocina.cz

       

Stanislav Navrkal

  Stanislav Navrkal
  zastupitel JMK  kraje
  a předseda VK ZJMK
  Tel.: 541 651 120
  E-mail:
  navrkal.stanislav@kr-
  jihomoravsky.cz

Ing. Radovan Necid

  Ing. Radovan Necid
  starosta města Velké Meziříčí
  Tel.: 566 781 001
  E-mail:necid.r@kr-
  vysocina.cz

 

 

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Nabídka k prodeji automobilů

Prodej nepotřebného majetku – služební automobily více

13 miliard korun investováno na území Kraje Vysočina díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z toho 322 na Vysočině a 70 v Jihlavě. Celkový objem financí, investovaných na území Kraje Vysočina, je více než 13 miliard korun. více

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2016

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více