Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Předseda RR a Výbor RR

Předseda Regionální rady

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek Více informací

 

Místopředseda Regionální rady

Stanislav Navrkal

 zastupitel Jihomoravského kraje

Navrkal Stanislav

Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:

a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
b) opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2;
c) výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc;
d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
e) vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
f) výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;

a další záležitosti stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.


Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
   
KRAJ VYSOČINA 
Kyjovský   MUDr. Jiří Běhounek

Ing. Martin Kyjovský

zastupitel JMK kraje

E-mail:kyjovsky-martin@kr-jihomoravsky.cz

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

E-mail: behounek.j@kr-
vysocina.cz

  Ing. Vladimír Novotný
 

Ing. Naděžda Křemečková

zastupitelka JMK kraje

E-mail:kremeckova.nadezda@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

E-mail: novotny.v@kr-
vysocina.cz

 Rajtšlégr    Ing. Martin Hyský
Vít Rajtšlégr

zastupitel JMK kraje

E-mail: rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina

E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz

Potměšilová   Pacal

PaedDr. Hana Potměšilová

zastupitelka JMK kraje

E-mail: potmesilova.hana@kr-jihomoravsky.cz

  Mgr. Pavel Pacal

náměstek hejtamana Kraje Vysočina

E-mail:pacal.p@kr-
vysocina.cz

Sukalovský   Vichrova

Ing. Mgr. Drago Sukalovský

zastupitel JMK kraje

E-mail: sukalovsky.drago@kr-jihomoravsky.cz

  Ing. Lucie Vichrová

zastupitelka Kraje Vysočina

E-mail: vichrova.l@kr-vysocina.cz

Němec   Kalina
Ing. Jiří Němec

radní JMK kraje

E-mail:nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Jaromír Kalina 

zastupitel Kraje Vysočina

E-mail: kalina.jaromir@kr-vysocina.cz

 Nečas   Hodač

Ing. Jan Nečas

zastupitel JMK kraje

E-mail: necas.jan@kr-jihomoravsky.cz

 

Pavel Hodáč

zastupitel Kraje Vysočina

E-mail:hodac.p@kr-
vysocina.cz

Stanislav Navrkal   Fišerová

Stanislav Navrkal

zastupitel JMK kraje

E-mail: navrkal.stanislav@kr-
jihomoravsky.cz

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 

náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

E-mail:fischerova.j@kr-
vysocina.cz

zpět na: Regionální rada

Aktuality

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více