Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Newsletter Jihovýchod 12/2007

 

Vážená paní, vážený pane,

dostává se k Vám první číslo elektronického newsletteru Regionální rady Jihovýchod s informacemi o nejvýznamnějších událostech posledních dní. Vzhledem k okolnostem by se dalo říci, že nám Mikuláš nadělil opravdu požehnaně: ukončení vyjednávání s Evropskou unií o Regionálním operačním programu Jihovýchod a jeho přijetí Evropskou komisí, první výzvy k předkládání projektů, odsouhlasení prvních dotací EU pro náš region…

Společné úsilí sedmi regionálních rad tak bylo po více než roce spolupráce korunováno úspěchem – cesta zhruba 125 miliardám korun do regionů je otevřená! Regiony se na čerpání dotací Evropské unie, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, dobře připravily. Zvolily společnou strategii, postupovaly společně při vyjednávání, a tím maximálně zkrátily schvalovací proces Evropské unie.

"Udělali jsme vše pro to, abychom dotace EU mohli použít na realizaci skutečně potřebných věcí a věřím, že projekty významně pomohou zvýšit kvalitu života v našem regionu," konstatoval Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady Jihovýchod.

Newsletter bude vycházet pravidelně. V případě, že si nebudete přát jeho zasílání, velice jednoduše jeho příjímání zrušíte.

Příjemné a klidné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce Vám přeje za Úřad Regionální rady Jihovýchod

Marta Sargánková
ředitelka

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení obyvatelé Vysočiny a Jihomoravského kraje,

pokud se mám pokusit být při mém přání do nového roku alespoň trochu originální, potom si Vám všem dovolím popřát, aby se Vám v osobním i pracovním životě v roce 2008 dařilo alespoň tak, jak se dařilo našemu vyjednávacímu týmu při vyjednávání Regionálního operačního programu pro oba naše kraje na konci roku 2007.

Máme před sebou celý rok 2008 a společně s ním i spoustu příležitostí. Přeji Vám všem, abyste každý uměli tu svoji příležitost chytit tzv. za pačesy a abyste zároveň dokázali nezapomínat na ty nejbližší a vůbec na své okolí. Prožít šťastný a pohodový rok je určitě nejen věcí štěstí, ale i pevného zdraví a vlastní usilovné snahy. Do nového roku Vám tedy přeji všeho trojího dostatek.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny, předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé,

jsem rád, že Vás mohu oslovit v úvodu zpravodaje, který informuje o aktuálním stavu po podpisu Regionálního operačního programu Jihovýchod. Tento podpis umožní našemu regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod, který tvoří Jihomoravský kraj spolu se sousedním krajem Vysočina, v tomto programovém období let 2007 až 2013 čerpat přibližně 700 milionů eur, což je více než 19 miliard korun právě pro naše dva kraje. Finance budou směřovat především do investičních záměrů v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova.

Čerpání evropských peněz je téma, které je pro nás stále naléhavější. Programové období 2007 – 2013 totiž regionům soudružnosti v České republice přináší velkou šanci čerpání z vydatné pomoci strukturálních fondů EU – nutno však dodat, že se jedná o šanci jak mimořádnou, tak zřejmě poslední. S plánovaným přistoupením dalších zemí do EU se totiž naše pozice uvnitř EU zásadně změní.

Pokud však bude v obou našich krajích dostatek kvalitních projektů, může se každý rok prostřednictvím ROP JV z EU do regionu dostat na 2,8 miliardy korun. A to je přibližně sedmkrát více, než činily finanční prostředky v předchozím programovém období.

Se zkušeností z minulého programového období jsem optimista a věřím, že úspěšné čerpání regionu soudržnosti Jihovýchod bude pokračovat i nadále.

Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------

zpět na: Newsletter 2007

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více