Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Publikace

 1. Integrovaný plán rozvoje města Brna - realizované projekty
  1. díl (pdf 44 MB)
  2. díl (pdf 87 MB)

 2. Konferenční noviny 2015 
  Lodní deník - verze rozdávaná na konferenci
  Lodní deník - nová verze se zaktualizovaným Plavebním řádem, úpravy jsou platné ke dni 26. čevna 2015

 3. Průvodce aktivitami IROP
  Průvodce aktivitami IROP

 4. Příležitosti pro obce aneb DOTACE Z EU 2014–2020 na míru starostů - příručka vytvořená našimi kolegy z Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, informace v příručce jsou však plně využitelné také pro všechny v Regionu soudržnosti Jihovýchod
   Příležitosti pro obce (2,5 MB)

 5. Konferenční noviny ROP Journal, 5. 6. 2014, Hotel Holiday Inn Brno
  Konferenční noviny ROP Journal

 6. Konferenční brožura 2013 Známe vaši budoucnost! Aneb kam pro dotace příště?
  Konferenční brožura 2013

 7. Brožura o fungování ROP Jihovýchod a úřadu - Vše, co jste o ROP Jihovýchod chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
  Brožura o ROP Jihovýchod

 8. Konferenční brožura 2012 Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost?
  Konferenční brožura 2012

 9. Konferenční brožura Pětiletka (21 MB)
  brozura-petiletka-cz.pdf (78 MB)

 10. Brožura Příklady dobré praxe – česká verze
  brozura-priklady-dobre-praxe-cz.pdf (15,5 MB)

 11. Brožura Příklady dobré praxe – anglická verze
  brozura-good-practice-examples-en.pdf (15,5 MB)

 12. Modifikovaný systém plateb platný od 1. července 2010
  Modifikovaný systém plateb platný od 1. července 2010.pdf (2 MB)

 13. Poločas (bez přestávky)
  Poločas brožura.pdf (8,7 MB)

 14. ROP Jihovýchod ve třetině cesty
  ROP Jihovýchod ve třetině cesty.pdf (6,9 MB)

 15. Shrnutí výroční zprávy 2008
  ROPJV Shrnutí výroční zprávy 2008.pdf (6,9 MB)

 16. Veřejné zakázky - největší úskalí projektů dotovaných z ROP Jihovýchod
   veřejné zakázky.pdf (3,7 MB)

 17. Tři roky Regionálního operačního programu jihovýchod
  3 roky.pdf (5,6 MB)

 18. Informační leták Regionálního operačního programu Jihovýchod
  info-brozura.pdf (1 MB)

 19.  Konference VIZE 20015
  VIZE2015-brozura.pdf (4,3 MB)

 20. Dva roky Regionálního operačního programu Jihovýchod
  Dva roky Regionálního operačního programu.pdf (16,5 MB)

 21. Starosti (nejen) starostů aneb programové desatero
  ROPJV Programové desatero.pdf (6,9 MB)

 22. Regionální operační program Jihovýchod
  ROPJV-brozura-2008.pdf (6,9 MB)
  Priloha-01 Doprava.pdf (84 KB)
  Priloha-02 Cestovní ruch.pdf (76 KB)
  Priloha-03 Rozvoj měst a venkovských sídel.pdf (104 KB)

zpět na: Tiskové centrum

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 69. zasedání, konané dne 12. 12. 2018) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2019 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021.  více

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání 6. 11. 2018 doporučila  a předseda RR Jihovýchod 21 11. .2018 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku: více

Uzavření ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více