Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Přehled tiskových zpráv

Číslo dne: 5 000 000 000 korun z ROP Jihovýchod

(7. 4. 2010) Pět miliard korun dotací již využili k 7. dubnu 2010 příjemci podpory z Regionálního operačního programu Jihovýchod. V Jihomoravském kraji a na Vysočině je k tomuto datu podpořeno 498 projektů, z nichž 200 bylo již dokončeno. Úřad Regionální rady Jihovýchod proplatil 451 žádostí o platbu. více

Rozvoj lázeňství na jižní Moravě podporují i dotace ROP Jihovýchod

(17. 3. 2010) V oblasti lázeňství jižní Moravy podpořil Regionální operační program Jihovýchod čtyři již dokončené projekty a dalších šest projektů je ve fázi hodnocení. Celkové investované výdaje přesahuji dvě miliardy korun, z toho dotace ROP Jihovýchod činí téměř 680 milionů korun, což znamená více než 30procentní podíl dotace na celkových investovaných výdajích. Projekty rovněž počítají se 170 nově vytvořenými pracovními místy. více

Proběhlo první kolo rozhodování o strategických projektech cestovního ruchu regionu Jihovýchod

(17. 3. 2010) Projekty lázeňských center na jižní Moravě, na Vysočině obnova národní kulturní památky, výstavba sportovně-rekreačního areálu a centra volného času postoupily na základě posouzení jejich souladu se strategickou výzvou do další fáze hodnocení. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání 17. 3. 2010. více

Investice na Vysočině podpoří další 600milionové evropské dotace

(17. 3. 2010) Dnes schválené dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod přes 1,46 miliardy korun podpoří dalších 48 investičních projektů v Jihomoravském kraji a na Vysočině, a to konkrétně v oblastech dopravní infrastruktury, veřejné hromadné dopravy, výstavby sítě cyklostezek, infrastruktury pro cestovní ruch a rozvoje krajských měst. Výbor Regionální rady Jihovýchod rovněž vyhlásil novou výzvu k předkládání projektů žádajících o dotace v oblasti služeb cestovního ruchu. více

Další evropské 860milionové dotace pro Jihomoravský kraj

(17. 3. 2010) Dnes schválené dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod přes 1,46 miliardy korun podpoří dalších 48 investičních projektů v Jihomoravském kraji a na Vysočině, a to konkrétně v oblastech dopravní infrastruktury, veřejné hromadné dopravy, výstavby sítě cyklostezek, infrastruktury pro cestovní ruch a rozvoje krajských měst. Výbor Regionální rady Jihovýchod rovněž vyhlásil novou výzvu k předkládání projektů žádajících o dotace v oblasti služeb cestovního ruchu. více

Příliv evropských investic v regionu Jihovýchod nekončí – proplaceny jsou čtyři miliardy

(5. 3. 2010) Dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod proplacené realizátorům projektů v Jihomoravském kraji a na Vysočině přesáhly hranici čtyř miliard. Úřad Regionální rady Jihovýchod již proplatil 378 žádostí o platbu. více

Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině

(26. 2. 2010) Setkání u kulatého stolu na téma rozvoje cestovního ruchu na Vysočině uspořádala 25. 2. 2010 v Jihlavě Regionální rada Jihovýchod spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Na padesát zástupců různých organizací v cestovním ruchu, podnikatelů, kraje a obcí živě diskutovalo o podpoře cestovního ruchu v kraji, o produktech a službách, které je nutné zlepšit a o konkrétních tématech podpory.
více

Volno pro úzkokolejku na Pelhřimovsku

(4. 2. 2010) Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, první soukromý provozovatel veřejné železniční dopravy, získala 23milionovou dotaci ROP Jihovýchod na modernizaci tří motorových vozů typu MBxd2. Celkové náklady projektu přesahují 50 milionů korun. Vozům jezdícím na unikátní regionální úzkorozchodné dráze z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně svítí zelená, což v řeči železničářů znamená volno. více

ROP Jihovýchod: do regionu míří další 524 miliony dotací

(3. 2. 2010) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil další 524 miliony korun dotací pro 30 projektů převážně z oblasti dopravy, konkrétně nákupu a obnovy železničních vozidel a dopravní infrastruktury, z oblasti služeb v cestovním ruchu a rozvoje města Brna.
Celková výše dotací schválených z ROP Jihovýchod tak dosáhla téměř 13 miliard korun, z nichž byly k dnešnímu dni proplaceny 3,34 miliardy. V Jihomoravském kraji a na Vysočině se díky evropským dotacím realizuje 451 projekt. více

Vysočina má schváleny 4,5 miliardy dotací z ROP Jihovýchod

(26. 1. 2010) Vysočina může počítat se 4,5 miliardy korun dotací schválených k dnešnímu dni z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z této částky již byla příjemcům proplacena více než jedna miliarda korun (1,225 miliardy). V únoru budou známy další schválené projekty, a to projekty dalších cyklostezek, pořízení ekobusů, železničních a kolejových vozidel a projekty služeb v cestovním ruchu. V březnu budou schváleny dotace pro projekty infrastruktury cestovního ruchu. Dotace ROP Jihovýchod tak významně pomáhají vyrovnávat současný pokles investic v regionu. více

strana: předchozí 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25 další

zpět na: Tiskové centrum

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více