Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

13 miliard korun investováno na území Kraje Vysočina díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z toho 322 na Vysočině a 70 v Jihlavě. Celkový objem financí, investovaných na území Kraje Vysočina, je více než 13 miliard korun. Z toho na území města Jihlavy se realizovaly projekty za tři miliardy korun.

Jihlavský projekt na obnovu školních hřišť s dotací 15 milionů korun je v Kraji Vysočina posledním počinem Regionální rady Jihovýchod. Do skupiny posledních proplacených dotací patří také denní stacionář a nízkoprahové centrum v Lukách nad Jihlavou a modernizace silnice II. třídy mezi Třebíčí a Pocoucovem.

 

„Za dobu svého působení Regionální rada umožnila investovat do území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. Na Vysočině se podařilo realizovat řadu různorodých a smysluplných projektů za více než 13 miliard korun,“ upřesňuje MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální rady Jihovýchod.

  

Nejvíce peněz bylo rozděleno na projekty jednotlivých krajů, obcí a měst. Obnoveno nebo postaveno bylo 51 předškolních zařízení a škol, vybudováno 51 km cyklostezek, vytvořeno téměř 233 pracovních míst. Bylo opraveno 19 památek, podpořeno mnoho kulturních center, divadel, zoologických zahrad, sportovišť, dětských hřišť, parků i nemocnic.

 

 „Dotace získalo 322 projektů, které v Kraji Vysočina vytvořily podmínky pro kvalitnější a lepší život. Na Vysočině jsem hrdá na významné úseky silnic druhé třídy, např. – obchvat Oslavičky, podporu několika centrálních náměstí ve městech Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod nebo Bystřice nad Pernštejnem či ve Velké Bíteši, v Jihlavě na obnovy parku Heulos, divadlo DIOD, Zoologickou zahradu či Horácký zimní stadion, cyklostezky na trase Jihlava – Třebíč – Raabs, dále na podporu zdravotnických zařízení, zejména PUIP v Jihlavě, i sítě dětských hřišť na sídlištích,“ dodává Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

Regionální rada Jihovýchod ale nekončí úplně. Ještě pět let od proplacení poslední koruny dohlíží na udržitelnost projektů a to až do roku 2021. Rozdělování dalších evropských peněz v rámci regionu má nyní na starost zejména Integrovaný regionální operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená, že všechny evropské peníze budou rozdělovány centrálně pouze prostřednictvím ministerstev.

 

O Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, a jejím programu, tzv. ROP Jihovýchod

V červenci roku 2006 byla založena Regionální rada Jihovýchod, aby řídila v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina Regionální operační program Jihovýchod. Na konci roku 2016, po deseti letech svého působení, končí. Z ROP Jihovýchod si nejvíce peněz odnesly projekty dopravní infrastruktury, měst a obcí. Za dobu svého působení Regionální rada umožnila, pod dohledem kontrolních orgánů EU i v ČR, investice za více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. Celkově bylo obnoveno nebo nově postaveno takřka 180 předškolních zařízení a škol, vybudováno 100 km cyklostezek, vytvořeno téměř 1.000 pracovních míst.

 

 

Jihlava

     

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Město

46

1 173 368 138

1 650 992 580

Kraj

20

697 533 962

1 108 260 044

NNO

2

40 044 725

49 553 217

MSP

2

79 106 351

205 011 726

Celkem

70

1 990 053 176

3 013 817 567

 

Vysočina

     

 

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

 

Obce

193

2 750 468 675

4 055 452 074

 

Kraj

76

4 688 462 245

6 919 142 993

 

NNO

24

368 039 963

488 262 490

 

MSP a ČD

29

661 561 721

1 813 042 189

 

Celkem

322

8 468 532 604

13 275 899 746

 

 

Celkem za oba kraje:

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Obce

535

8 445 787 030

12 389 510 042

Kraje

268

10 062 806 169

13 464 865 484

NNO

61

835 944 176

1 083 361 390

MSP a ČD

68

1 592 089 949

4 109 229 800

Celkem

932

20 936 627 324

31 046 966 716

Pozn. NNO – nestátní neziskové organizace

           MSP – malé a střední podniky

           ČD – České dráhy, a.s.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více