Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

2014 - opět úspěšný rok pro ROP Jihovýchod

(12. 1. 2015) V roce 2014 bylo na jižní Moravě a na Vysočině ukončeno dalších 126 evropských projektů. Příjemci dotací dostali na své účty proplaceno téměř 1,7 miliardy korun dotací. ROP Jihovýchod vstupuje do posledního roku, kdy ještě bude proplácet právě realizované a dokončované projekty, na které má připraveno posledních téměř 5,2 miliardy korun dotací.

Rok 2014 byl pro Regionální operační program Jihovýchod opět velmi úspěšný. Příjemcům dotací jsme v roce 2014 proplatili téměř 1,7 miliardy korun z celkových již proplacených 13,8 miliardy korun. Celkem má ROP Jihovýchod pro programové období 2007–2013 k dispozici téměř 18,9 miliardy korun (dle aktuálního kurzu).

Během loňského roku bylo úspěšně ukončeno 126 projektů z celkem již ukončených 688 projektů. Nově schváleno nebo právě probíhá realizace u 245 projektů, celkem je tedy již ukončeno nebo se právě realizuje 933 projektů.

Pokud se na tato čísla podíváme z pohledu dopadů na region Jihovýchod, říkají, že:

  • v regionu bylo od roku 2007 vybudováno nebo zrekonstruováno 428 kilometrů silnic II. a III. třídy – např. silnice Ivančice-Polánka, průtahy obcemi Dyje, Velké Němčice, Čejkovice a Lipůvka, silnice II/152 mezi Jamolicemi a hranicí Kraje Vysočina, a probíhá již šestá stavba na II/602 mezi hranicemi kraje a Pelhřimovem.
  • vzniklo celkem 91 kilometrů cyklostezek a cyklotras a bylo vybudováno dalších 44 nových přestupních terminálů a uzlů pro veřejnou dopravu, například ve Slavkově u Brna, v Lomnici, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši nebo Kloboukách u Brna.
  • v oblasti cestovního ruchu se můžeme pochlubit 36 zrekonstruovanými památkovými objekty, např. rozsáhlou modernizací a novými expozicemi na Zámku Třebíč, muzeem v Biskupské rezidenci v Šardicích, rekonstruovaným chrámem Nanebevzetí panny Marie v Polné, obnovou kláštera Želiv nebo zpřístupněním kulturní památky těžní věže Dolu Kukla v Oslavanech.  
  • bylo vybudováno a vyznačeno 410 kilometrů stezek výhradně pro hippo a pěší turistiku, například projekty mandloňové stezky v Hustopečích, naučné stezky na hrad Pernštejn a Balinským a Nesměřickým údolím a okolím Velkých Pavlovic, bylo nově vybudováno nebo zhodnoceno 35 objektů turistické infrastruktury, nově bylo po brněnském a znojemském zpřístupněno i telčské podzemí a mnohé další zajímavé projekty.
  • v oblasti školství se našim příjemcům dotací podařilo rozšířit nebo vybudovat 106 nových moderních vzdělávacích zařízení, a to od mateřských školek, přes základní až po střední školy. V MŠ v Opatovicích mají novou logopedickou třídu, v MŠ v obci Lípa mají novou třídu včetně zázemí pro 28 dětí, Integrovaná střední škola – centrum odborné přípravy Brno vybudovala regionální centrum víceosého obrábění, ZŠ i MŠ Starovičky navýšily kapacitu a mají nové dětské hřiště, díky projektu Od myšlenky k výrobku Kraj Vysočina pořídil nové vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech, SOŠ a SOU Blansko má nové tréninkové centrum pro elektrotechniku a strojírenství a mnohé další.
  • 15 nemocnic v regionu bylo vybaveno novými moderními přístroji a vybavením a v sociální oblasti  můžeme zmínit například nedávno ukončené velmi potřebné projekty chráněných bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna, v Hrotovicích, v Bystřici nad Pernštejnem, centrum denních služeb v Brtnici, centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě a další.

 

Rok 2015 ve znamení závěrečných projektů

V ROP Jihovýchod máme perfektně propracovaný systém závěrečných projektů, díky nimž docílíme vyčerpání celého programu do posledního eura dotací. Jsou to projekty silnic a projekty nákupu tramvají a trolejbusů pro Brno, na které je přesunuto kurzové riziko. To znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity všechny peníze, které zbydou, nebo se vrátí do programu po ukončení všech projektů. Jsou to vratky dotací způsobené například úsporami v projektech – příjemce dotace vysoutěží nižší cenu nebo v případě korekcí. Takto máme připravený zásobník projektů až na 2,1 miliardy korun, které tak dokážeme využít, tedy vyčerpat, i na poslední chvíli.

„Za toto úspěšné finále celého programu ROP Jihovýchod patří velký dík jak aktivním žadatelům a příjemcům dotací z jižní Moravy a Vysočiny, tak všem lidem z Úřadu Regionální rady Jihovýchod, kteří jsou odborníky na svém místě a po celé programové období byli největší devizou ROP Jihovýchod. Jsem rád, že mohu předsedat takovému týmu.“ Řekl k výsledkům ROP Jihovýchod MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální Rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.  

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více