Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

2014 - opět úspěšný rok pro ROP Jihovýchod

(12. 1. 2015) V roce 2014 bylo na jižní Moravě a na Vysočině ukončeno dalších 126 evropských projektů. Příjemci dotací dostali na své účty proplaceno téměř 1,7 miliardy korun dotací. ROP Jihovýchod vstupuje do posledního roku, kdy ještě bude proplácet právě realizované a dokončované projekty, na které má připraveno posledních téměř 5,2 miliardy korun dotací.

Rok 2014 byl pro Regionální operační program Jihovýchod opět velmi úspěšný. Příjemcům dotací jsme v roce 2014 proplatili téměř 1,7 miliardy korun z celkových již proplacených 13,8 miliardy korun. Celkem má ROP Jihovýchod pro programové období 2007–2013 k dispozici téměř 18,9 miliardy korun (dle aktuálního kurzu).

Během loňského roku bylo úspěšně ukončeno 126 projektů z celkem již ukončených 688 projektů. Nově schváleno nebo právě probíhá realizace u 245 projektů, celkem je tedy již ukončeno nebo se právě realizuje 933 projektů.

Pokud se na tato čísla podíváme z pohledu dopadů na region Jihovýchod, říkají, že:

  • v regionu bylo od roku 2007 vybudováno nebo zrekonstruováno 428 kilometrů silnic II. a III. třídy – např. silnice Ivančice-Polánka, průtahy obcemi Dyje, Velké Němčice, Čejkovice a Lipůvka, silnice II/152 mezi Jamolicemi a hranicí Kraje Vysočina, a probíhá již šestá stavba na II/602 mezi hranicemi kraje a Pelhřimovem.
  • vzniklo celkem 91 kilometrů cyklostezek a cyklotras a bylo vybudováno dalších 44 nových přestupních terminálů a uzlů pro veřejnou dopravu, například ve Slavkově u Brna, v Lomnici, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši nebo Kloboukách u Brna.
  • v oblasti cestovního ruchu se můžeme pochlubit 36 zrekonstruovanými památkovými objekty, např. rozsáhlou modernizací a novými expozicemi na Zámku Třebíč, muzeem v Biskupské rezidenci v Šardicích, rekonstruovaným chrámem Nanebevzetí panny Marie v Polné, obnovou kláštera Želiv nebo zpřístupněním kulturní památky těžní věže Dolu Kukla v Oslavanech.  
  • bylo vybudováno a vyznačeno 410 kilometrů stezek výhradně pro hippo a pěší turistiku, například projekty mandloňové stezky v Hustopečích, naučné stezky na hrad Pernštejn a Balinským a Nesměřickým údolím a okolím Velkých Pavlovic, bylo nově vybudováno nebo zhodnoceno 35 objektů turistické infrastruktury, nově bylo po brněnském a znojemském zpřístupněno i telčské podzemí a mnohé další zajímavé projekty.
  • v oblasti školství se našim příjemcům dotací podařilo rozšířit nebo vybudovat 106 nových moderních vzdělávacích zařízení, a to od mateřských školek, přes základní až po střední školy. V MŠ v Opatovicích mají novou logopedickou třídu, v MŠ v obci Lípa mají novou třídu včetně zázemí pro 28 dětí, Integrovaná střední škola – centrum odborné přípravy Brno vybudovala regionální centrum víceosého obrábění, ZŠ i MŠ Starovičky navýšily kapacitu a mají nové dětské hřiště, díky projektu Od myšlenky k výrobku Kraj Vysočina pořídil nové vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech, SOŠ a SOU Blansko má nové tréninkové centrum pro elektrotechniku a strojírenství a mnohé další.
  • 15 nemocnic v regionu bylo vybaveno novými moderními přístroji a vybavením a v sociální oblasti  můžeme zmínit například nedávno ukončené velmi potřebné projekty chráněných bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna, v Hrotovicích, v Bystřici nad Pernštejnem, centrum denních služeb v Brtnici, centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě a další.

 

Rok 2015 ve znamení závěrečných projektů

V ROP Jihovýchod máme perfektně propracovaný systém závěrečných projektů, díky nimž docílíme vyčerpání celého programu do posledního eura dotací. Jsou to projekty silnic a projekty nákupu tramvají a trolejbusů pro Brno, na které je přesunuto kurzové riziko. To znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity všechny peníze, které zbydou, nebo se vrátí do programu po ukončení všech projektů. Jsou to vratky dotací způsobené například úsporami v projektech – příjemce dotace vysoutěží nižší cenu nebo v případě korekcí. Takto máme připravený zásobník projektů až na 2,1 miliardy korun, které tak dokážeme využít, tedy vyčerpat, i na poslední chvíli.

„Za toto úspěšné finále celého programu ROP Jihovýchod patří velký dík jak aktivním žadatelům a příjemcům dotací z jižní Moravy a Vysočiny, tak všem lidem z Úřadu Regionální rady Jihovýchod, kteří jsou odborníky na svém místě a po celé programové období byli největší devizou ROP Jihovýchod. Jsem rád, že mohu předsedat takovému týmu.“ Řekl k výsledkům ROP Jihovýchod MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální Rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.  

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více