Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

231 milionů pro Brno a 80 milionů pro střední školy

(24. 4. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod včera schválil více než 231 milionů korun dotací pro Brno, 80 milionů dotací pro rozvoj středních škol na jižní Moravě, 279 milionů korun pro zásobní projekty silnic II. a III. třídy a zvolil nového místopředsedu. 

51,6 milionu korun bylo schváleno pro projekt Úrazové nemocnice v Brně, kde bude díky dotaci vybudováno nové oddělení stálé chirurgické a úrazové služby. Základní funkcí tohoto oddělení je poskytnout rychlou a kvalifikovanou pomoc nemocným s právě vzniklým zdravotním problémem v nepřetržitém režimu. Pacienti z tohoto oddělení budou po ošetření buď propuštěni do domácí péče, nebo zde budou ponecháni 24 hodin na expektačním lůžku, popř. předáni dle závažnosti svého stavu do péče dalších specialistů v nemocnici. Bude tak vybudováno jediné příjmové místo tohoto typu v Brně pro pacienty s nepřetržitým provozem, bude sloužit pro pacienty s akutním chirurgickým nebo úrazovým problémem i bez doporučení obvodního lékaře. Pacienti v přímém ohrožení života budou nadále směřováni do traumacentra v FNB, popř. na jiná specializovaná pracoviště.

Nové oddělení bude tvořeno recepcí, vyšetřovací částí se sedmi vyšetřovnami a centrálním velínem, izolačním boxem, osmi expektačními lůžky se stanovištěm sestry a příslušným zázemím, dvěma zákrokovými sály s navazujícím zázemím a diagnostickými pracovišti. Ve 2. patře bude v přístavbě vybudována strojovna VZT a provedena úprava dotčené části stávajícího provozu RTG. Součástí projektu jsou pouze stavební práce. Zdravotnické technologie, jimiž bude oddělení vybaveno, si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů.

Další schválené dotace v Brně poputují na vybudování Areálu dopravní výchovy, na rekonstrukci v objektu Nemocnice Milosrdných bratří – projekt humanizace lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné, na projekt rekonstrukce Zelného trhu včetně přilehlých ulic, na rekonstrukci objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené na Vodové a na Sokolské volnočasové centrum Obřany - Maloměřice.

Projekt s názvem Energetické zdroje pro 21. století, který bude za 21,7milionu korun dotací realizovat ISŠ Sokolnice, řeší výstavbu a technologické vybavení školního výukového zařízení. Bude vybudována učebna pro teoretickou výuku obnovitelných zdrojů energie a laboratoř k pochopení principu činnosti jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. Laboratoř bude vybavena modely jednotlivých zařízení umožňující stimulovat skutečné podmínky, provádět měření a vyhodnocení. Dále bude vybudováno monitorovací pracoviště pro sběr dat. Součástí projektu bude nákup modelů technologií obnovitelných zdrojů energie - fotovoltaika, solární termické systémy, větrná elektrárna, vodní elektrárna, vytápění biomasou, tepelná čerpadla, vodíková technologie a rekuperace. Budou nakoupeny i reálné instalace technologií, které budou sloužit nejen k výuce, ale i k zásobování centra a sousedních objektů elektrickou a tepelnou energií. Množství získané energie bude monitorováno a hodnoty budou vyvedeny do monitorovacího pracoviště.

Gymnázium Řečkovice za 38,8 milionu korun dotací zmodernizuje přírodovědné učebny, OU a PrŠ Lomená získá díky dotaci 20,2 milionu korun centrum odborného výcviku.

Celkem sedm projektů modernizace silnic II. a III. tříd za více než 279 milionů korun získalo příslib dotace v režimu tzv. nejisté části alokace a bude na ně přesunuto kurzové riziko, což znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až dle vývoje kurzu. Na tyto projekty budou také přesunuty všechny peníze, které budou průběžně zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí podpory po uspokojení všech projektů. Vratky dotací mohou být způsobeny také např. úsporami v projektech – příjemce vysoutěží nižší cenu díla, nebo z důvodu korekce za pochybení v projektu. Díky dlouholeté zkušenosti a sledování vývoje čerpání velmi reálně předpokládáme, že se na tyto projekty v závěrečné fázi programu peníze dostanou.

Na závěr jednání Výbor Regionální rady Jihovýchod vzal na vědomí odstoupení hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška z funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a také člena Výboru. Na místě byl místopředsedou zvolen Bc. Zdeněk Pavlík, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Dnes byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje zvolena nová členka VRR Jihovýchod za Jihomoravský kraj, paní Bohumila Beranová, členka Rady Jihomoravského kraje.

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více