Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Audit nediskriminace a transparentnosti u ROP Jihovýchod – bez výhrad

(29. 10. 2012) Ministerstvo financí ČR ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s verdiktem: v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti.

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Auditního orgánu provedlo u Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod audit systému, jehož cílem bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK (Národního orgánu pro koordinaci) vydaných od roku 2009 pro výběr zaměstnanců u Regionální rady Jihovýchod. Prověřováno bylo zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazování pracovních míst.

Kontrolované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.  Audit se týkal jak výběru zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihovýchod, tak zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu Regionální rady Jihovýchod.

Závěrečná zpráva Auditního orgánu říká: “Nebyly zjištěny nedostatky, které by mohly mít jakýkoliv dopad na zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazení pracovních míst RR JV realizovaných z úrovně Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.“

„Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu“ řekl k auditu Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regální rady Jihovýchod.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více