Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Audit nediskriminace a transparentnosti u ROP Jihovýchod – bez výhrad

(29. 10. 2012) Ministerstvo financí ČR ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s verdiktem: v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti.

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Auditního orgánu provedlo u Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod audit systému, jehož cílem bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK (Národního orgánu pro koordinaci) vydaných od roku 2009 pro výběr zaměstnanců u Regionální rady Jihovýchod. Prověřováno bylo zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazování pracovních míst.

Kontrolované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.  Audit se týkal jak výběru zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihovýchod, tak zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu Regionální rady Jihovýchod.

Závěrečná zpráva Auditního orgánu říká: “Nebyly zjištěny nedostatky, které by mohly mít jakýkoliv dopad na zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazení pracovních míst RR JV realizovaných z úrovně Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.“

„Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu“ řekl k auditu Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regální rady Jihovýchod.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více