Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Audit nediskriminace a transparentnosti u ROP Jihovýchod – bez výhrad

(29. 10. 2012) Ministerstvo financí ČR ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s verdiktem: v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti.

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Auditního orgánu provedlo u Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod audit systému, jehož cílem bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK (Národního orgánu pro koordinaci) vydaných od roku 2009 pro výběr zaměstnanců u Regionální rady Jihovýchod. Prověřováno bylo zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazování pracovních míst.

Kontrolované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.  Audit se týkal jak výběru zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihovýchod, tak zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu Regionální rady Jihovýchod.

Závěrečná zpráva Auditního orgánu říká: “Nebyly zjištěny nedostatky, které by mohly mít jakýkoliv dopad na zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazení pracovních míst RR JV realizovaných z úrovně Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.“

„Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu“ řekl k auditu Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regální rady Jihovýchod.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více