Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Audit nediskriminace a transparentnosti u ROP Jihovýchod – bez výhrad

(29. 10. 2012) Ministerstvo financí ČR ukončilo v říjnu 2012 audit systému, zaměřený na transparentnost a nediskriminaci při výběru zaměstnanců u ROP Jihovýchod s verdiktem: v průběhu auditu nebyla identifikována závažná zjištění a nesrovnalosti.

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Auditního orgánu provedlo u Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod audit systému, jehož cílem bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK (Národního orgánu pro koordinaci) vydaných od roku 2009 pro výběr zaměstnanců u Regionální rady Jihovýchod. Prověřováno bylo zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazování pracovních míst.

Kontrolované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.  Audit se týkal jak výběru zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihovýchod, tak zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu Regionální rady Jihovýchod.

Závěrečná zpráva Auditního orgánu říká: “Nebyly zjištěny nedostatky, které by mohly mít jakýkoliv dopad na zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazení pracovních míst RR JV realizovaných z úrovně Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.“

„Bezchybný výsledek auditu výběru zaměstnanců potvrdil naši dlouholetou snahu být otevřenou, odbornou a odpovědnou organizací, která se snaží chovat navenek i uvnitř férově, zamýšlí se nad rovnými příležitostmi, věnuje se svým zaměstnancům a pečlivě vybírá další do týmu“ řekl k auditu Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regální rady Jihovýchod.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více