Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Bezpečnější a komfortnější letiště pro jižní Moravu

(19. 12. 2011) Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotaci ve výši 170 milionů korun pro projekt mezinárodního letiště Brno-Tuřany. Bezpečnost cestujících a bezpečnostní standardy na brněnském letišti se zvýší.

Na letišti Brno-Tuřany bude doplněna stávající infrastruktura zejména o vstupní objekt do areálu letiště a objekt Hasičského záchranného sboru Letiště Brno-Tuřany. Architektonická koncepce objektů bude navazovat na stávající organické prvky odbavovací haly Odlet. Budova Hasičského záchranného sboru Letiště Brno-Tuřany poskytne mimo jiné zázemí pro garážování speciální zásahové techniky.

Projekt počítá s úpravou úseků vnitřních komunikací v areálu a vnitřních i vnějších bezpečnostních systémů letiště.

„Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnostních standardů v souladu s opatřeními přijímanými na mezinárodní úrovni za účelem zvýšení bezpečnosti civilního letectví, a to v souladu s evropskou legislativou a závazky vyplývajícími ze Schengenských dohod,“ dodává Tomáš Plačka, ředitel společnosti provozující letiště Brno-Tuřany.

Regionální rada Jihovýchod již v minulosti schválila projekt směřující k posílení infrastruktury brněnského letiště dotací 24,3 miliony korun, díky nimž byly pořízeny dva letištní nízkopodlažní autobusy a cisternová automobilová stříkačka.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více