Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Brno i Jihlava aktivně budují hřiště a sportoviště

(24. 9. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil projekty za více než 410 milionů korun dotací pro celkem 15 projektů. Brno získá téměř 125 milionů korun, Jihlava téměř 50 milionů korun. Tři projekty silnic na Vysočině mohou v budoucnu získat až 110 milionů korun, tři projekty na jižní Moravě až 128 milionů korun.

V Jundrově dotace 5,5 milionu korun pomůže zajistit regeneraci veřejných prostranství pro volnočasové aktivity. Nově vzniknou dvě víceúčelová oplocená hřiště s umělým povrchem, velké hřiště o rozměrech 15 x 30 metrů a malé hřiště s rozměry 14,6 x 24 metrů, přibydou dvě fitness stanice a prostory malého hřiště budou rozšířeny o nové herní prvky. Obě hřiště budou nově oplocena, vybavena dvěma brankami a basketbalovými koši. Původní asfaltový povrch bude upraven speciálním umělým povrchem. Prostory u malého hřiště budou osazeny novými herními prvky s dopadovými kačírky (drobné oblázky). Areál bude přístupný široké veřejnosti bezplatně a bez omezení.

Na projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady dnes byla schválena dotace ve výši
13,2 milionu korun. Pro návštěvníky budou zatraktivněny lokality Sokolské koupaliště, Rakovecká zátoka, Kozí horka a Rokle. Mohou se těšit na nové toalety, převlékárny, hřiště na petanque, nové herní prvky pro dětská hřiště, nové venkovní posilovací stroje a trampolíny apod.

Díky schválené dotaci ve výši 16,8 milionu korun dojde k zateplení a nástavbě denního stacionáře Effeta ve Strnadově ulici. Cílem projektu je zvýšení kapacity denního stacionáře a zlepšení prostředí pro poskytování kvalitní sociální služby lidem s mentálním postižením
a s autismem, pro které je zařízení určeno. Budova denního stacionáře bude zateplena, díky novému výtahu bude nyní budova bezbariérová, v nově přistaveném patře budou umístěny tři dílny a místnost určená pro fyzioterapii uživatelů včetně zázemí pro fyzioterapeuta.

Dále se obyvatelé Brna i jeho návštěvníci mohou těšit na rekonstrukci sportovišť v MČ Brno-střed za 31,7 milionu korun dotací, in-line dráhu při ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích za 8 milionů korun a novou tělocvičnu v Tuřanech za 38,9 milionu korun dotací.

V Jihlavě díky dotaci 14,1 milionu korun může začít II. etapa obnovy a technického z hodnocení školních hřišť. Jedná se ostávající sportovní hřiště v areálu ZŠ Seifertova.
V severní části sportovního areálu projekt počítá s vybudováním víceúčelového hřiště (malá kopaná, tenis, házená, volejbalové hřiště), kolem kterého bude atletický ovál, prostor pro skok daleký i běh na 60 metrů, prostor vymezený pro skok vysoký. Toto hřiště bude samostatně oploceno, bude osvětleno a vybaveno ozvučovací technikou a časomírou. Vedle hřiště bude umístěn kontejner na sportovní nářadí. V jižní části areálu bude zmodernizováno basketbalové hřiště, které nabídne také prostor pro dvě hřiště na vybíjenou.

Vedle basketbalového hřiště pak bude umístěn sektor pro vrh koulí a lezecká stěna o výšce 2,8 metru. Zcela nově bude pro družinu vybudováno hřiště s pískovištěm, venkovní tabulí, lavičkami apod.

Na ulici Srázná v Jihlavě dojde k regeneraci veřejného prostranství, které zahrnuje park na náměstí Svobody a ulici Sráznou.  Jihlavě přinese rozšíření počtu parkovacích míst, zlepšení bezpečnosti pohybu chodců a vybudování malé okružní křižovatky v místě, kde se sbíhají ulice Srázná, Úvoz, Na Stoupách a Gorkého. Toto veřejné prostranství navazuje na probíhající rekonstrukci v areálu parku Malý Heulos a bude upraveno také díky dotaci 34,3 milionu korun. 

Obě statutární města, Brno i Jihlava, již úspěšně vyčerpala téměř všechny dotační peníze, které měla v rámci svých Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) z ROP Jihovýchod možnost získat.

Přehled čerpání IPRM Brno:

Z ROP Jihovýchod již 952 474 533 korun proplaceno, dalších 1 401 195 399 korun dotací schváleno (projekty vstupují do nebo jsou v realizaci). Celkem ukončeno 47 projektů, realizace probíhá u 24 projektů.

Přehled čerpání IPRM Jihlava:

Z ROP Jihovýchod již 466 367 360 korun proplaceno, dalších 686 230 675 korun dotací schváleno (projekty vstupují do nebo jsou v realizaci). Celkem ukončeno 18 projektů, realizace probíhá u 8 projektů.

Výbor dnes schválil také 237,5 milionu korun na šest projektů silnic na jižní Moravě a na Vysočině. Projekty získaly příslib dotace v režimu tzv. nejisté části alokace a bude na ně přesunuto kurzové riziko, což znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až dle vývoje kurzu. Na tyto projekty budou také přesunuty všechny peníze, které budou průběžně zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí podpory po uspokojení všech projektů. Vratky dotací mohou být způsobeny také např. úsporami v projektech – příjemce vysoutěží nižší cenu díla, nebo z důvodu korekce za pochybení v projektu. Díky dlouholeté zkušenosti a sledování vývoje čerpání velmi reálně předpokládáme, že se na tyto projekty v závěrečné fázi programu peníze dostanou.

Na Vysočině to je např. silnice II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba s možnou dotací až 68 milionů korun. Jedná se o v pořadí již třetí projekt, který řeší modernizaci významného tahu mezi Světlou nad Sázavou a Humpolcem. Dalšími silnicemi, které by mohly projít modernizací, jsou průtah Chotěboří – 2. stavba a průtah Zašovicemi.

Na jižní Moravě by mělo dojít k technickému zhodnocení regionálně významné silnice Vranov nad Dyjí–Znojmo v délce 5 872 metrů, včetně 250 metrů v obci Milíčovice a 676 metrů v obci Citonice.

Možná výše dotace je 45,5 milionu korun. Dále bude modernizována silnice mezi Čejčí 

a Čejkovicemi a možná dotace až 24,3 milionu korun byla schválena pro okružní křižovatku u obce Podolí.  

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více