Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Brusel poslal peníze pro ROP Jihovýchod

(23. 8. 2012) ROP Jihovýchod plynule pokračuje v čerpání dotací, po odvolání pozastavení proplácení dotací z Evropské unie do Česka má proplacenu žádost o platbu ve výši téměř 759,5 milionu korun.

Evropská unie poslala do České republiky prvních 9,3 miliardy korun pro ty operační programy, kterým bylo 23. července 2012 obnoveno financování.  Pro ROP Jihovýchod to znamená částku téměř 759,5 milionu korun, což jsou peníze, které byly již dříve proplaceny příjemcům dotací z peněz státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a nyní byly také schváleny Evropskou unií a proplaceny zpět do Česka.

Do dnešního dne tak ROP Jihovýchod obdržel platby od EU v celkové výši téměř 9,8 miliardy korun, což znamená, že má již 50,7 % příspěvku z EU na program certifikováno. Tímto číslem se ROP Jihovýchod řadí na přední příčky nejlépe čerpajících operačních programů v České republice. V nejbližších dnech navíc očekáváme proplacení další žádosti o platbu ze strany Evropské unie ve výši 386,6 milionu korun.

„Doufali jsme, že Evropská unie dodrží slib a opět obnoví pro ROP Jihovýchod proplácení dotací. Peníze, které jsou vyplaceny zpět z EU do ČR, jsou určitým měřítkem pro kvalitu operačního programu a ROP Jihovýchod se díky nim staví do čela pomyslného žebříčku bezproblémových operačních programů. Nyní se ale musíme soustředit na to, že se blíží konec programového období a ROP Jihovýchod bude vyhlašovat závěrečné výzvy. Věřím, že ve spolupráci s aktivními příjemci z našeho regionu dokážeme smysluplně vyčerpat i zbývající dotační peníze.“ Řekla Ing. Erika Šteflová, zástupkyně ředitele a
vedoucí odboru implementace projektů Jihlava.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 643 projektů schváleny dotace ve výši téměř 15 miliard korun.

 

 

 

Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více