Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Brusel schválil 19 miliard korun pro region Jihovýchod

(6. 12. .2007) Evropská komise schválila sedm regionálních operačních programů (ROP) a operační program Podnikání a inovace. Jsou to první schválené investiční programy v ČR financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ve středu 5. prosince 2007 to oznámila Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku a zdůraznila: „Jsme přesvědčeni, že české regiony si rychle osvojí novou roli spočívající v přímé odpovědnosti za řízení finančních prostředků EU a chopí se obrovské nabízené příležitosti.\"

Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněná právě schváleným programům přesahuje 7,6 miliard EUR a týká se programového období 2007-2013. Z této částky je pro Regionální operační program Jihovýchod určeno 704 mil. EUR.

Slavnostní podpisy operačních programů
Smlouvy s jednotlivými regiony podepíší zástupci Evropské komise v Praze 11. prosince 2007 ve vile Portheimka za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Přítomni dále budou čeští a moravští hejtmani, ministři Aleš Řebíček (podepsán bude rovněž operační program Doprava) a Martin Říman, zástupci stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů.

Nový systém implementace regionálních operačních programů
Nový systém decentralizovaného řízení zajišťuje, že programy EU přesně odpovídají potřebám jednotlivých regionů. Řídícími orgány pro regionální operační programy České republiky byly určeny regionální rady regionů soudržnosti.

Společné úsilí sedmi regionálních rad je po více než roce spolupráce korunováno úspěchem - cesta zhruba 125 miliardám korun do regionů je otevřená! Regiony se na čerpání dotací Evropské unie, resp.

Evropského fondu pro regionální rozvoj, dobře připravily. Zvolily společnou strategii, postupovaly společně při vyjednávání, a tím maximálně zkrátily schvalovací proces Evropské unie.

Region Jihovýchod je připraven na realizaci projektů. První výzva k podávání projektů byla vyhlášena 17. září 2007 a týkala se rozvoje dopravní infrastruktury v regionu. Další výzvy budou po schválení programu následovat ještě v prosinci a zahrnou oblast cestovního ruchu a některé oblasti rozvoje měst a obcí.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více