Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Brusel schválil 19 miliard korun pro region Jihovýchod

(6. 12. .2007) Evropská komise schválila sedm regionálních operačních programů (ROP) a operační program Podnikání a inovace. Jsou to první schválené investiční programy v ČR financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ve středu 5. prosince 2007 to oznámila Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku a zdůraznila: „Jsme přesvědčeni, že české regiony si rychle osvojí novou roli spočívající v přímé odpovědnosti za řízení finančních prostředků EU a chopí se obrovské nabízené příležitosti.\"

Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněná právě schváleným programům přesahuje 7,6 miliard EUR a týká se programového období 2007-2013. Z této částky je pro Regionální operační program Jihovýchod určeno 704 mil. EUR.

Slavnostní podpisy operačních programů
Smlouvy s jednotlivými regiony podepíší zástupci Evropské komise v Praze 11. prosince 2007 ve vile Portheimka za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Přítomni dále budou čeští a moravští hejtmani, ministři Aleš Řebíček (podepsán bude rovněž operační program Doprava) a Martin Říman, zástupci stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů.

Nový systém implementace regionálních operačních programů
Nový systém decentralizovaného řízení zajišťuje, že programy EU přesně odpovídají potřebám jednotlivých regionů. Řídícími orgány pro regionální operační programy České republiky byly určeny regionální rady regionů soudržnosti.

Společné úsilí sedmi regionálních rad je po více než roce spolupráce korunováno úspěchem - cesta zhruba 125 miliardám korun do regionů je otevřená! Regiony se na čerpání dotací Evropské unie, resp.

Evropského fondu pro regionální rozvoj, dobře připravily. Zvolily společnou strategii, postupovaly společně při vyjednávání, a tím maximálně zkrátily schvalovací proces Evropské unie.

Region Jihovýchod je připraven na realizaci projektů. První výzva k podávání projektů byla vyhlášena 17. září 2007 a týkala se rozvoje dopravní infrastruktury v regionu. Další výzvy budou po schválení programu následovat ještě v prosinci a zahrnou oblast cestovního ruchu a některé oblasti rozvoje měst a obcí.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více