Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Budoucnost rozvoje měst s pomocí evropských fondů

(30. 09. 2010) Umí města strategicky plánovat svůj rozvoj? Ví, jaké projekty jim k tomu pomohou? A jak mohou pomoci evropské peníze rozvoji českých měst? Toto byla hlavní témata národní konference MĚSTA 2020, již čtvrtého ročníku konference Regionálního operačního programu Jihovýchod, která se konala 30. září v Brně.

Cílem konference byla diskuse odborníků, předávání zkušeností a odpověď na otázku: Jaká je budoucnost integrovaného přístupu rozvoje měst. Odborníci hovořili o tématech, jak probíhá strategické plánování ve velkých městech v České republice, jaké jsou zkušenosti s fungováním již realizovaných strategií a zda umíme využít všechny možnosti spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

 Konferenci uvedl hejtman Jihomoravského kraje a místopředseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek slovy: „Je pravý čas na debatu o rozvoji měst a regionů, protože se začíná rozhodovat o tom, v jaké podobě, podle jakých pravidel, na jaké priority a v jakých objemech bude možné v příštím programovém období počítat s fondy EU na rozvoj měst a regionů.“

 Významnou roli při naplňování městských strategií v tomto období hrají evropské fondy. Regionální operační program Jihovýchod v období let 2007–2013 podpoří městské projekty Brna a Jihlavy více než dvěma miliardami korun.

 Zajímavý pohled předali zástupci zahraničních měst z Bruselu, Lille a Florencie. Právě jejich příklady z praxe obohatily účastníky o nové přístupy k tvorbě a realizaci městských strategií. Z českých měst se o své postřehy podělil primátor města Opavy Zbyněk Stanjura, starosta města Chrudim Jan Čechlovský, za město Ústí nad Labem František Podrápský a za město Brno Marie Zezůlková z Kanceláře strategie města.

Do diskuse se aktivně zapojili zástupci Evropské komise Jack Engwegen a Alexander Ferstl. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR hovořil náměstek ministra Daniel Braun.

Jednalo se o první konferenci tematicky zaměřenou jen na města po vstupu ČR do Evropské unie. „Město Brno se na dva dny stalo centrem diskuse o urbánní dimenzi“, řekla Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna. Konference ukázala rozdíl v rámci velikostní struktury měst. Do rozvoje měst v dalším období je nutné zapojit jak širokou veřejnost, neziskový sektor a především podnikatelskou sféru a akademickou sféru. Zaručí to dlouhodobější a akceptovatelnější výstupy.

Čím méně peněz bude k dispozici na rozvoj měst, o to více je nutné dobře stanovovat priority a najít ty nejlepší rozvojové projekty.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více