Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ PRO GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ

(17. 10. 2012) Centrální laboratoř přírodních věd, žákovská pracoviště pro sběr dat vybavená notebooky, rekonstrukce a vybavení stávajících laboratoří chemie a biologie a rozsáhlý laboratorní měřící systém, který se vyskytuje na brněnských školách velice výjimečně, to vše bude pro studenty Gymnázia, Brno, Vídeňská 47, pořízeno díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši téměř 2,8 milionu korun. 

V rámci projektu vznikne centrální laboratoř přírodních věd, v níž bude umístěn laboratorní měřící systém a prezentační systém. Dále zde budou vytvořena žákovská pracoviště pro sběr dat vybavená notebooky. Rekonstrukcí projdou i stávající laboratoře chemie a biologie. I tato laboratorní pracoviště budou vybavena prezentační technikou a bude v nich možné využívat přenosné části (sondy a čidla) měřícího laboratorního systému. Dotace poslouží také k pořízení rozsáhlého měřícího laboratorního systému, nepřenositelného laboratorního nábytku, notebooků včetně softwaru a tří prezentačních systémů - sestava počítač, dataprojektor a smart board.

 Stávající laboratoře přírodovědných předmětů jsou v provozu již mnoho let a jejich modernizace je nezbytná. Problematické je především jejich nedostatečné vybavení moderními IT technologiemi. Z pohledu prohlubování inovativních postupů ve výuce je nutné jejich vybavení současnou měřící a prezentační technikou tak, aby studenti byli připravováni v podmínkách 21. století.

 Projekt počítá s tím, že příprava výběrového řízení na nákup požadovaného materiálu začne po podpisu smlouvy o dotaci, tedy někdy na přelomu letošního a příštího roku. Úprava laboratoří by měla začít přibližně v červnu 2013 tak, aby ověřování jejich funkčnosti mohlo začít k zahájení školního roku 2012/2013. V dalších fázích budou vypracovány metodické materiály pro práci s měřícím laboratorním systémem a nabídnuta spolupráce učitelům z okolních ZŠ. Termín ukončení projektu je 31. 12. 2013.

 "Naše gymnázium nabízí jako jediné v ČR uchazečům o studium školní vzdělávací program zaměřený na programování. Vybavení odborných učeben přírodovědných předmětů laboratorním systémem kompatibilním s výpočetní technikou umožní posunout kvalitu výuky o hodně dopředu. Studenti budou moci svoje pokusy a měření okamžitě vyhodnocovat pomocí výpočetní techniky, prezentovat je moderními prostředky ICT. Realizace projektu přispěje nepochybně k nárůstu zájmu našich absolventů o uplatnění v oblasti přírodních věd a technických oborů. V tom vidím hlavní přínos projektu." Řekl RNDr. Bc. Pavel Faltýsek, ředitel gymnázia.

 Ve školním roce 2012/13 oslaví gymnázium 55. výročí svého založení. Dne 1. září 1957 byla slavnostně otevřena zbrusu nová tehdy tzv. jedenáctiletá všeobecně vzdělávací škola. Název gymnázium začal být používán od roku 1968. Za 55 let prošlo třídami této školy více než 8 000 absolventů.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více