Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Čerpám, čerpáš, čerpáme výborně

(23. 8. 2013) Regionální operační program Jihovýchod má v letech 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 745 projektů schváleny dotace ve výši 16,6 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 12,6 miliardy korun.

K dočerpání zbývá velmi malá část evropských peněz, které budou rozdány v režimu tzv. závěrečných výzev. ROP Jihovýchod tak rozhodně nepatří mezi operační programy, které budou muset evropské miliardy vracet, protože je nestihnou vyčerpat.

„Výborné výsledky ROP Jihovýchod jsou dány velkou aktivitou, precizností a zodpovědností příjemců dotací na jižní Moravě a na Vysočině. Ale také zásluhou týmu lidí pracujících na Úřadu Regionální rady, který se velmi snaží nebýt ‚úřadem‘, ale spíše dynamickou agenturou pracující na plný výkon, transparentně a v rovnováze mezi dodržováním pravidel a vstřícností vůči příjemcům dotací,“  komentuje situaci Ing. Artur Zatloukal, ředitel úřadu.

Projekty ROP Jihovýchod mají také nezanedbatelný vliv na vznik nových pracovních míst v regionu. K dnešnímu dni již vzniklo 547 nových pracovních míst a v aktuálně běžících projektech jich ještě dalších 342 vznikne. Každé takto vytvořené pracovní místo musí být udrženo, tedy fungovat, minimálně pět let.

Nejvíc pracovních míst vzniklo nebo vznikne díky investičním projektům v oblasti cestovního ruchu, aktuálně 356, pracovní místa ale také často vznikají v sociální oblasti a ve školství. Více než 80 pracovních míst vzniklo v Aqualandu v Pasohlávkách, 25 míst v hotelu Sladovna v Černé Hoře, 14 míst v Základní škole Otevřená a 11 míst v Mateřské škole Demlova v Jihlavě nebo 14 míst v domově důstojného stáří – Villa Martha.

Pokud se na pracovní místa podíváme z pohledu Jihomoravského kraje, nejvíce pracovních míst zatím vzniklo na Břeclavsku - 118, Brno-venkov má 69 nových pracovních míst a Znojemsko 60. Na Vysočině nyní vede Pelhřimovsko s 39 novými pracovními místy, Jihlava a Žďár nad Sázavou jich mají každý 34.  

V právě realizovaných projektech vznikne například 28 pracovních míst v centru služeb pro seniory v Kyjově, 14 míst v denních lázních Bliss Day Spa v Hodoníně, 14 míst v domově pro seniory G-centrum Mikulov nebo 12 míst v chráněném bydlení v Brumovicích. Vznik nebo udržení mnoha pracovních míst ROP Jihovýchod podporuje také nepřímo, protože dotace významně podněcují stavební a řemeslné práce v regionu. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více