Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Chráněné bydlení sv. Luisy je připraveno

(11. 11. 2014) Oblastní charita Rajhrad, spadající pod Diecézní charitu Brno, úspěšně dokončila projekt Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna. Místo bývalého objektu starých vojenských garáží, skladů a pozůstatků vojenského autoparku je v nové budově připraveno 12 pokojů s příslušenstvím pro 20 klientů trpících demencí. Chráněné bydlení vzniklo také díky přislíbené dotaci z ROP Jihovýchod ve výši více než 30 milionů korun.

Klienti budou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou situovány v přízemí a v prvním patře budovy. Každý pokoj má svou koupelnu a toaletu. Klient si bude moci pokoj vybavit vlastním nábytkem, drobnými předměty a uzpůsobit ho svým představám. V případě dvoulůžkového pokoje pak s ohledem a souhlasem spolubydlícího. V celém objektu jsou zajištěny bezbariérové přístupy a budova je vybavena i výtahem uzpůsobeným pro osoby s omezenou pohyblivostí.

„Vybudovaný objekt i nabídka péče tohoto Chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, tedy demencí,  je v mnoha směrech v ČR i v Jihomoravském kraji jedinečný, ač v západní Evropě relativně obvyklý. Jedinečnost našeho zařízení vidím zejména v prevenci proti negativním důsledkům demence, a to díky včasné intervenci, ve využití nejnovějšího konceptu péče, tzv. psychobiografického modelu s těžištěm v prožívání a vcítění, dále pak smyslových aktivizacích a validaci. Budeme se snažit uplatňovat vlastní možnosti klientů, jejich schopnosti a rezervy, a to v důvěryhodném, bezpečném, podpůrném a důstojném prostředí. Budeme respektovat jejich zvyklosti a rozvíjet jejich zájmy, kreativitu i sebeúctu,“ řekl k projektu Ing. Jaromír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad.

Prostory Chráněného bydlení sv. Luisy slavnostně požehná již ve čtvrtek 13. listopadu brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle.  V pátek 14. listopadu od 13 do 18 hodin si můžete Chráněné bydlení sv. Luisy prohlédnout v rámci dne otevřených dveří. Klienti se do domu nastěhují k 1. 1. 2015.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením -jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta s důrazem na individuální přístup ke každému člověku respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

  

Bližší informace k projektu Chráněného bydlení sv. Luisy Vám poskytne:

Ing. Jaromír Bílý
ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel.: 547 232 225
jaromir.bily@rajhrad.charita.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více