Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Další dotace pro projekty ROP Jihovýchod

(5. 5. 2008) Již třetí kolo výzev pro předkládání projektů do Regionálního operačního programu Jihovýchod vyhlásila dne 5. května 2008 Regionální rada Jihovýchod. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na aktuální výzvy činí 3 731 mil. korun.

Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:
Hodnoty jsou uvedeny v milionech Kč při aktuálním kurzu 1 EUR = 25,25 CZK


 

Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od 5. května do 7. července 2008 na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina). Výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1 a 3.4 jsou kontinuální.

Výsledky tohoto kola výzev budou známy začátkem října 2008. V té době už téměř 44 procent dotací ROP Jihovýchod z celkové finanční alokace 704 mil. EUR na období let 2007-2013 bude znát svého adresáta. Další kola výzev budou vypsána v srpnu a září 2008.

Již 15 projektům byla schválena dotace z ROP Jihovýchod. Další úspěšné projekty, které získají dotace, budou známy začátkem června 2008 (z výzvy ukončené 29. 2. 2008) a začátkem července (z výzvy ukončené 31. 3. 2008).

Poprvé byla vypsána výzva v oblasti podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy. Oblast je zaměřena především na zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy a zvýšení počtu přepravených osob. Dotace jsou určeny na nákup tramvají a trolejbusů.

Poprvé je rovněž vypsána výzva v oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, jejímž cílem je rozvoj statutárních měst Brna a Jihlavy, udávajícím tempo růstu a rozvoje celého regionu Jihovýchod. Integrované plány rozvoje obou měst usilují o zlepšení městských funkcí, zvýšení kvality prostředí pro život ve městech, podporují rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti, sledují regeneraci, revitalizaci a konverzi brownfields a podporují inovace. Příjemci dotací v této oblasti podpory mohou být nejen statutární města Brno a Jihlava, ale i organizace zřizované nebo zakládané těmito městy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé, pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst.

V novém designu internetových stránek http://www.jihovychod.cz/ snadno naleznete i více informací.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více