Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Další kontrola na výbornou

(3. 4. 2014) ROP Jihovýchod úspěšně prošel další významnou kontrolou. Tentokrát nás kontroloval Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a zaměřil se na více než 1,6 miliardy korun dotací, které byly v roce 2012 přidělovány příjemcům dotací v regionu Jihovýchod. Kontrolovalo se, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně.      

Porušení rozpočtové kázně znamená, že subjekt, který spravuje veřejné peníze, neoprávněně použije peněžní prostředky ze státního rozpočtu a jiné peněžní prostředky státu. V případě ROP Jihovýchod  se kontrola týkala dotace přiznané v roce 2012 ve výši 1 601 991 000 korun na podporu projektů realizovaných v ROP Jihovýchod, včetně výdajů na vlastní činnost příjemce dotace, tedy Regionální rady Jihovýchod. Kontrolované peníze byly ROP Jihovýchod poskytnuty ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

„Provedenou daňovou kontrolou skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkající se dotace poskytnuté v roce 2012 Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2012 číslo 1/RS_JV_2012, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.“ Říká Zpráva o daňové kontrole.

Dalším kontrolorem, který bude Regionální radu Jihovýchod v nejbližších dnech kontrolovat, bude odbor kontroly Ministerstva financí, který bude  od 7.  4. 2014 dokončovat přezkum hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2013. I zde věříme ve výborný výsledek kontroly.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili téměř 13,5 miliardy korun. Zdálo by se, že máme k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy podepsané s příjemci už pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. K dnešnímu dni máme 601 ukončených projektů a 285 projektů je nyní v realizaci. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více