Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

DALŠÍCH 243 MILIONŮ KORUN PRO NEZISKOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V REGIONU JIHOVÝCHOD

(25.4. 2012) Regionální rada Jihovýchod podpoří dotacemi ve výši více než 243 milionů korun celkem 17 nových projektů na rozvoj neziskových služeb. Jedná se o 6 projektů v Jihomoravském kraji a 11 projektů na Vysočině. O podpoře pro neziskové sociální služby rozhodl Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 25. 4. 2012.

V Jihomoravském kraji byl podpořen projekt Diakonie CČE - středisko BETLÉM s názvem Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích dotací ve výši více než 21 milionů korun. Půjde o chráněné bydlení rodinného typu pro 12 dospělých s mentálním a kombinovaným postižením s cílem umožnit klientům samostatný a plnohodnotný život.

„Zpráva o úspěchu naší žádosti o získání podpory z ROP Jihovýchod na náš projekt je pro Diakonii ČCE - středisko BETLÉM tou nejlepší zprávou za posledních 10-15 let jeho činnosti. Předmětné rozhodnutí Regionální rady Jihovýchod je zároveň velmi dobrou zprávou i pro dospělé lidi s mentálním postižením, z nichž 12 v novém chráněném bydlení nalezne svůj domov a komplexní zajištění svých potřeb. Zároveň vnímáme velkou odpovědnost za to, abychom tento projekt zvládli úspěšně realizovat ve fázi investiční a následně i ve fázi provozní.“ řekl za středisko Betlém Petr Hejl, ředitel a předseda správní rady.

 

Dalšími projekty v Jihomoravském kraji, které získaly dotaci, jsou například Chráněné bydlení Vranov u Brna, Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice a Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí v Rajhradě u Brna.

Celkem bylo v Jihomoravském kraji podpořeno 6 projektů v hodnotě téměř 104 milionů korun.

 

V Kraji Vysočina byl podpořen projekt Novostavby domu pro chráněné bydlení města Hrotovice s dotací ve výši 6,7 milionů korun. Vznikne chráněné bydlení pro 6 osob v místě nevyužívaných budov bývalého lihovaru, nyní brownfieldu. Nově vybudovaný jednopodlažní objekt s centrální vstupní částí bude rozdělen na dvě bytové jednotky. Každá bytová jednotka zahrnuje 3 samostatné ložnice, jeden společný obývací pokoj spojený s kuchyňkou a technické zázemí.

Hana Škodová, starostka Hrotovic k dotaci řekla: „ Jsem velice ráda, že naše město bylo vyslyšeno a budeme moci díky dotaci postavit chráněné bydlení pro občany s postižením, aby mohli žít v běžné zástavbě a způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Bez dotace by byl projekt z rozpočtu města velice těžko realizovatelný.“

 

Mezi další podpořené projekty na Vysočině patří například Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou, Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou, Centrum denních služeb v Brtnici a další.         

Celkem bylo v Kraji Vysočina podpořeno 11 projektů za 139,4 milionů korun.

 

 

Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více