Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších 253 milionů korun pro silnice II. a III. tříd na jižní Moravě

(20. 2. 2013) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil více než 253 milionů korun dotací pro pět projektů silnic v Jihomoravském kraji. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod budou výrazně bezpečnější a kvalitnější následující úseky silnic: II/379 Lažánky průtah, II/425 Nosislav – Velké Němčice – Starovičky, II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice + I/38 (extravilány), II/394 Tetčice průtah a II/408 Dyjákovice průtah.

V rámci projektu II/379 Lažánky průtah dojde k rekonstrukci vozovky, což významně zlepší plynulost průjezdu touto místní částí a zvýší bezpečnost provozu. V místech rekonstrukce dojde k rozšíření stávající komunikace na požadovaných 6,5 metru. Součástí projektu je také nahrazení mostního objektu ev. č. 379-036, mostem novým a výstavba zárubní zdi v délce 62 m. V závislosti na šířkovém uspořádání budou autobusové zastávky umístěny v zálivech a budou dostatečně prodlouženy nástupní ostrůvky. V rámci zvýšení bezpečnosti provozu budou vybudovány tři osvětlené přechody pro chodce. Obnovením funkčnosti odvodnění se zlepší odtok srážkových vod z povrchu vozovky, čímž se zvýší její životnost a schopnost odolávat nepříznivým účinkům klimatických vlivů a dopravního zatížení. Lepší technické vlastnosti vozovky povedou ke zlepšení životního prostředí, a to snížením hlukové a emisní zátěže, snížením prašnosti a vibrací a povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a přepravního pohodlí.

Silnice II/379 je klíčovou komunikací celé oblasti. Jedná se o významný západo-východní krajský tah, spojující regionální centra Vyškov, Blansko, Tišnov a Velkou Bíteš. Přibližně v polovině úseku kříží silnici I/43, která tvoří spojnici části východních Čech a severní Moravy přes Svitavy a Brno na dálnici D1.

 Předmětem projektu II/425 Nosislav – Velké Němčice – Starovičky je rekonstrukce této silnice mezi obcemi Nosislav a Velké Němčice včetně průtahu obcí Velké Němčice, úseku mezi Velkými Němčicemi a Hustopečemi a dále do obce Starovičky, včetně průtahu obcí Starovičky. Celková délka rekonstruované komunikace II. třídy je 10,733 kilometru. Součástí projektu je také rekonstrukce mostních objektů, obnova vodorovného dopravního značení a doplnění svislého značení na přechodech a křižovatkách a vybudování bezpečnostních prvků, zpomalujících rychlost v obcích, např. vjezdových bran, bočních zelených ostrůvků a středních dělicích ostrůvků u přechodů pro chodce. Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení podmínek pro život obyvatel dotčených obcí díky snížení vibrací, hluku, prašnosti a emisí.

Silnice II/425 je velmi intenzivně využívaným silničním tahem spojujícím silnici I/52 s obcemi na trase Rajhrad, Židlochovice, Hustopeče, Velké Pavlovice s napojením na Břeclav.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více