Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších 253 milionů korun pro silnice II. a III. tříd na jižní Moravě

(20. 2. 2013) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil více než 253 milionů korun dotací pro pět projektů silnic v Jihomoravském kraji. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod budou výrazně bezpečnější a kvalitnější následující úseky silnic: II/379 Lažánky průtah, II/425 Nosislav – Velké Němčice – Starovičky, II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice + I/38 (extravilány), II/394 Tetčice průtah a II/408 Dyjákovice průtah.

V rámci projektu II/379 Lažánky průtah dojde k rekonstrukci vozovky, což významně zlepší plynulost průjezdu touto místní částí a zvýší bezpečnost provozu. V místech rekonstrukce dojde k rozšíření stávající komunikace na požadovaných 6,5 metru. Součástí projektu je také nahrazení mostního objektu ev. č. 379-036, mostem novým a výstavba zárubní zdi v délce 62 m. V závislosti na šířkovém uspořádání budou autobusové zastávky umístěny v zálivech a budou dostatečně prodlouženy nástupní ostrůvky. V rámci zvýšení bezpečnosti provozu budou vybudovány tři osvětlené přechody pro chodce. Obnovením funkčnosti odvodnění se zlepší odtok srážkových vod z povrchu vozovky, čímž se zvýší její životnost a schopnost odolávat nepříznivým účinkům klimatických vlivů a dopravního zatížení. Lepší technické vlastnosti vozovky povedou ke zlepšení životního prostředí, a to snížením hlukové a emisní zátěže, snížením prašnosti a vibrací a povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a přepravního pohodlí.

Silnice II/379 je klíčovou komunikací celé oblasti. Jedná se o významný západo-východní krajský tah, spojující regionální centra Vyškov, Blansko, Tišnov a Velkou Bíteš. Přibližně v polovině úseku kříží silnici I/43, která tvoří spojnici části východních Čech a severní Moravy přes Svitavy a Brno na dálnici D1.

 Předmětem projektu II/425 Nosislav – Velké Němčice – Starovičky je rekonstrukce této silnice mezi obcemi Nosislav a Velké Němčice včetně průtahu obcí Velké Němčice, úseku mezi Velkými Němčicemi a Hustopečemi a dále do obce Starovičky, včetně průtahu obcí Starovičky. Celková délka rekonstruované komunikace II. třídy je 10,733 kilometru. Součástí projektu je také rekonstrukce mostních objektů, obnova vodorovného dopravního značení a doplnění svislého značení na přechodech a křižovatkách a vybudování bezpečnostních prvků, zpomalujících rychlost v obcích, např. vjezdových bran, bočních zelených ostrůvků a středních dělicích ostrůvků u přechodů pro chodce. Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení podmínek pro život obyvatel dotčených obcí díky snížení vibrací, hluku, prašnosti a emisí.

Silnice II/425 je velmi intenzivně využívaným silničním tahem spojujícím silnici I/52 s obcemi na trase Rajhrad, Židlochovice, Hustopeče, Velké Pavlovice s napojením na Břeclav.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více