Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších 51 milionů pro Brno

(4. 3. 2015) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil více než 51 milionů korun dotací pro Brno. Ještě pět nových projektů tak město stihne zrealizovat v posledním možném roce pro jejich financování z ROP Jihovýchod. Knihovna Jiřího Mahena, Areál dopravní výchovy na Riviéře a několik školních a veřejných hřišť a sportovišť získají dotaci na svůj rozvoj.

Dotace více než osm milionů korun poslouží k rozšíření služeb Knihovny Jiřího Mahena pro širokou veřejnost. Projekt se primárně zaměřuje na rozvoj služeb vzdělávacího charakteru, které chce podpořit moderními interaktivními vzdělávacími pomůckami a programy. Budou pořízeny např. rychlé moderní počítače, skener, bude zavedena čipová výpůjční a zabezpečovací technologie. Projekt je podstatnou částí zaměřen i na vzdělávání a práci s osobami se specifickými potřebami. Novinky budou využívat dospělí čtenáři a studenti, dětští čtenáři, školy, osoby se specifickými potřebami, cílovou skupinou jsou i senioři, tedy obecně široká veřejnost města Brna a okolí. 

Městská část Brno-Židenice, díky schválené dotaci téměř 23 milionů korun, bude revitalizovat celkem pět sportovišť, která jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Rekonstruována budou hřiště při ulicích Šámalova, Boettingrova a Souběžná. Na ZŠ Kamenačky bude zrekonstruována stávající tělocvična a přistavena nová nářaďovna, na školním dvoře bude vybudováno nové hřiště se šatnami a oplocením. Při ZŠ Krásného dojde k rekonstrukci víceúčelového hřiště s atletickým oválem. Nová školní hřiště budou využívat jak žáci základních škol, tak i široká veřejnost. 

ZŠ Brno, Horníkova 1, bude rekonstruovat a rozšiřovat sportovně rekreační plochy v areálu. Přislíbená dotace činí více než sedm milionů korun. Rekonstrukcí projde atletický ovál, sektor pro skok do dálky, bude vytvořena nová plocha pro streetball a pro venkovní posilovací stroje. Součástí projektu je i rekonstrukce dětského hřiště, které bude vybaveno novými hracími prvky a dojde k úpravě dopadové plochy. Bude zde také osazen altán pro odpočinek ve stínu v letních měsících. V rámci projektu bude vybudováno i záchytné oplocení a osvětlení hřiště na malou kopanou a budou osazeny nové lavičky a odpadkové koše.  Nová sportoviště budou využívat především žáci ZŠ a MŠ Horníkova a studenti Gymnázia Hády. Sportoviště budou v mimoškolní době otevřena veřejnosti a místním organizacím. 

II. etapa projektu výstavby Areálu dopravní výchovy na Riviéře může být zahájena i díky dotaci 5,8 milionu korun. Areál dopravní výchovy bude vybaven novými pomůckami pro výuku dopravní výchovy. Jedná se o vybavení velínu a hřiště technikou, vybavení šaten a zázemí, pořízení interaktivních pomůcek, trenažérů, simulátorů, nábytku, technické vybavení sálu a tří učeben. Dále bude pořízen nábytek a výpočetní technika pro vybavení kanceláří, kamerový systém a přístupový zabezpečovací systém. Hřiště budou využívat děti předškolního věku, děti a mládež školního věku, děti a mládež s handicapem, rodiče s dětmi, senioři, školní metodici prevence, pedagogové a výchovní pracovníci škol i odborná veřejnost. 

I díky dotaci ve výši 7,2 milionu korun může začít rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v Bohunicích. Aktuálně dojde k revitalizaci tribuny a ploch víceúčelového hřiště. Současný stav areálu je celkově nevyhovující. Tribuna je ergonomicky špatně řešena, betonový povrch se drolí a celkově již neodpovídá potřebám moderního sportoviště. Povrch plochy sportoviště, umělá tráva minulé generace, je zcela nenávratně degradován. Povrch je výrazně kluzký, místy potrhaný (vystupuje lajnování) a při deštích se projevuje nefunkčnost podkladní drenážní vrstvy, takže nedochází k odvodnění povrchu. Druhá etapa by v budoucnu měla řešit výstavbu zázemí pro sportovce a revitalizaci sportovní dráhy. Sportoviště bude nadále sloužit pro výuku na ZŠ a zároveň bude umožněn vstup pro veřejnost.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více