Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších 813 milionů míří na jižní Moravu a Vysočinu

(2. 10. 2013) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil dalších téměř 813 milionů korun dotací pro celkem 41 projektů, z toho 16 na Vysočině za více než 217 milionů korun a 25 v Jihomoravském kraji za více než 595 milionů korun. Dnes bylo také v rámci systému závěrečných výzev schváleno dalších 53 projektů měst a obcí za zhruba 400 milionů korun, které budou financovány v případě, že Evropská Komise schválí vnitřní realokace v rámci programu, dojde k pozitivnímu vývoji kurzu, nebo k úsporám v již běžících projektech. 

Díky dnes schválené dotaci budou modernizovány například úseky silnic II/430 Rousínov – Tučapy nebo II/379 mezi Nuzířovem a Lipůvkou. Dopravní podnik města Brna získal dotaci ve výši 357 milionů korun na nákup třiceti nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro městskou hromadnou dopravu a v režimu nejisté alokace získaly doporučení k financování také dva projekty nízkopodlažních velkokapacitních tramvají. Projekty budou mít uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 0-100%, tedy budou čekat na závěr programového období a budou jim přiděleny finanční prostředky dle zbývající alokace.

Statutární město Jihlava má nově schválené dotace ve výši téměř 100 milionů korun na projekty II. etapy revitalizace části parku Malý Heulos a rekonstrukci Domu dětí a mládeže na Brněnské ulici. Statutární město Brno získalo téměř 11 milionů korun na sportovní centrum při ZŠ Novolíšeňská.

44 milionů korun půjde na širokopásmové ICT sítě na Vysočině, bude vytvořena regionální síť mikroregionu Horácko a datová dálnice Kamenice.

Významný objem peněz získaly projekty měst a obcí, zaměřené na modernizace mateřských a základních škol. Mezi úspěšné projety patří na Vysočině například kompletní rekonstrukce a přestavba školy v Přibyslavi se zaměřením na odborné učebny, přednáškové sály a vybudování malé tělocvičny. Jedná se o čtvrtou etapu rozsáhlé rekonstrukce školy s přislíbenou dotací ve výši 24,4 milionu korun.
V Rudíkově se mohou těšit na vybudování nové venkovní učebny v altánu, doplnění herních prvků na hřišti MŠ a nové víceúčelové hřiště – to vše u areálu místní MŠ a ZŠ díky dotaci ve výši 6 milionů korun. V Oslavici a Lípě postaví i díky dotaci nové mateřské školy a mnohé další. 

Na jižní Moravě například v Adamově vybaví i díky dotaci 5,1 milionu korun dvě mateřské a dvě základní školy moderním vybavením, jako jsou interaktivní tabule pro kmenové třídy nebo nové hrací prvky na zahrady mateřských škol. Základní škola v Lysicích získá za přispění 3,5 milionové dotace digitalizované přírodovědecké centrum se zaměřením na pracovní činnosti a třeba Ratíškovice a Podolí budou mít nové budovy mateřských škol.

Dalších celkem 53 projektů z této oblasti podpory prošlo řádným hodnocením a splnilo všechny podmínky potřebné pro doporučení k získání dotace, ROP Jihovýchod však aktuálně nemá k dispozici dostatek peněz pro jejich financování. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více