Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších téměř 270 milionů míří na jižní Moravu a Vysočinu

(19. 2. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil dalších téměř 270 milionů korun dotací pro celkem 18 projektů, z toho 3 na Vysočině za více než 105 milionů korun a 15 projektů v Jihomoravském kraji za více než 163 milionů korun.

Díky schválené dotaci ve výši 15,7 milionu korun bude modernizováno Střední odborné učiliště v Kyjově. Učebny odborného výcviku technicky zaměřených oborů vzdělávání budou nově vybaveny tak, aby odborná příprava žáků školy co nejvíce korespondovala s moderními trendy pronikajícími do daných oborů. Upravena bude také hala pro odborný výcvik oborů zedník, pokrývačské práce, tesařské práce, malířské a natěračské práce.

Brně pomocí dotace 11,2 milionu korun vznikne chráněné bydlení pro klienty s duševním onemocněním. Chráněné bydlení umožní nácvik samostatného vedení domácnosti a poskytne tím příležitost lidem s duševním onemocněním obnovit znalosti a dovednosti, které ztratili v důsledku nemoci. Lidé s duševním onemocněním se zde budou učit samostatně bydlet za podpory pracovníků Sdružení Práh, tak aby mohli po odchodu z tohoto chráněného bydlení bydlet v přirozeném prostředí samostatně nebo s co nejmenší mírou podpory. Díky projektu vzniknou tři bytové jednotky pro 9 klientů s duševním onemocněním.

Díky projektu s názvem „Od myšlenky k výrobku 2“a dotací ve výši téměř 45 milionů korunbudou pořízeny stroje a zařízení pro výuku do šesti středních škol v Kraji Vysočina. Na nové stroje se mohou těšit studenti ve Střední škole průmyslové, automobilní a technické Jihlava, Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov, Střední průmyslové škole Třebíč, VOŠ a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Střední škole stavební Jihlava a Střední škole stavební Třebíč. Jedná se o CNC frézky, CNC soustruhy, laserové tiskárny plošných spojů, digitální osciloskopy s frekvenčními analyzátory, systémové bednění a centra obnovitelných zdrojů.

Nová mateřská škola s kapacitou 100 míst vyroste v Jihlavě v areálu Základní školy Nad Plovárnou. Dětem budou sloužit čtyři samostatná oddělení včetně zázemí, nového dětského hřiště a modernizace stávajícího víceúčelového hřiště, které bude v odpoledních hodinách sloužit také veřejnosti. Areál školky bude celý také oplocen. Dotace z ROP Jihovýchod je ve výši 26,8 milionu korun. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více