Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dalších více než 500 milionů pro jižní Moravu a Vysočinu

(5.12.2013) Výbor Regionální rady Jihovýchod 4. 12. 2013 schválil přes půl miliardy korun dotací pro celkem 24 projektů, z toho 10 na Vysočině a 14 v Jihomoravském kraji. Dalších 10 projektů má šanci získat až 451 milionů korun, pokud dojde k pozitivnímu vývoji kurzu a úsporám v již běžících projektech.

Díky schválené dotaci budou modernizovány například úseky silnic II/432 Ratíškovice–Hodonín, II/383 Pozořice–Sivice, II/400 Hostěradice–Višňové nebo silnice II/425 - průtah Nosislaví. Silnice II/425 je součástí krajské silniční sítě a tvoří důležitou komunikační spojnici na trase Brno – Rajhrad – Židlochovice – Hustopeče – Břeclav. 

Rozvoj služeb v cestovním ruchu bude podpořen 12 novými projekty. Poznej aktivně Žďársko, je název projektu města Žďár nad Sázavou, který je zaměřen na marketingové aktivity propagující nově vznikající sportovní a volnočasový areál u Pilské nádrže.

Svou propagaci díky dotaci z ROP Jihovýchod startují také dva strategické projekty cestovního ruchu, a to Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem, které své brány návštěvníkům otevře v letní sezóně 2015, a nové expozice v Zámku v Třebíči, které byly dokončeny v nedávné době. Cyklisté se díky projektu Městského kulturního střediska Třebíč dozví o možnostech, které jim nabídne nově budovaný TouristPoint v Třebíči či jak se dostat na rozhlednu na Pekelném kopci u Třebíče. Lákat turisty do svého areálu nejen na ukázky života v podzámčí, ale i na zábavné a volnočasové aktivity, bude také Panský dvůr v Telči.

Projekt s názvem Živé prameny jižní Moravy představíjižní Moravu jako jedinečný kraj relaxace a wellness. Projekt má za cíl oslovit potenciální spotřebitele a upozornit je na účinky jodobromových pramenů pro léčení cévních onemocnění, nemocí pohybového ústrojí, nemocí neurologických, gynekologických a kožních a rovněž na speciální vinné terapie, při nichž se využívá léčebná síla vinných hroznů k relaxaci a načerpání nové energie.

Statutární město Jihlava uspělo s projektem zvýšení kapacity Mateřské školy Mozaika na ulici Březinova, kde díky dotaci ve výši 22,1 milionu korun dojde k dostavbě zbrusu nových tříd, které nahradí staré nevyhovující, a navíc se školka o jednu třídu rozšíří. Budova bude zpřístupněna lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci projektu bude upravena a nově vybavena i školní kuchyně a sociální zařízení. Venkovní areál bude doplněn o nové lavičky, stojánkové pítko a do zahrady budou umístěny nové herní prvky. 

Statutární město Brno získalo téměř 12,5 milionu korun na sportovní areál Brno-Útěchov. Díky dotaci dojde k revitalizaci areálu, která napomůže rozvoji komunitního života městské části, neboť objekt zázemí areálu bude rovněž využíván jako sídlo pro samosprávná a občanská sdružení. Bude zbudován objekt s denní místností pro sportovce a recepcí k šatnám sportovců. Tělocvična pro aerobik, klubovna TJ Útěchov a sklad sportovního náčiní. Díky dotaci bude také zmodernizováno sportoviště při ZŠ Jasanová v Jundrově. 

Velmi zajímavé a potřebné jsou také schválené projekty, které se pohybují v tzv. nejisté části alokace. Jedná se například o projekty modernizace silnic na Vysočině za více než 360 milionů korun. Mezi projekty, které by mohly v případě kladného vývoje situace získat dotaci, patří například pokračování modernizace silnice II/405 spojující Jihlavu a Třebíč (páteřní komunikace), a to vybudování obchvatu obce Příseka, kterou denně projede více jak 3 000 vozidel. Rekonstrukce povrchu se pravděpodobně dočká také silnice II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. 

„Režim závěrečných výzev a s ním spojená nejistá část alokace jsou skvělé nástroje, které nám umožní vyčerpat přidělené prostředky do poslední koruny. V tomto režimu aktivně pracujeme s měnícím se kurzem eura a také s  penězi z probíhajících projektů, které se uspoří při výběrových řízeních a ve výdajích, které podle evropských pravidel neproplácíme. Uvolněné peníze posíláme projektům, které jsou již připraveny a od začátku počítají s tím, že mohou dostat jen část dotace nebo vůbec nic. Pokud se peněz vrátí dost, mohou slavit. A my také, protože se nám tímto způsobem podaří vyčerpat program do nuly,“ říká o závěrečných výzvách Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod. 

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více