Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dobrá zpráva pro Vyškov, Bílovice nad Svitavou, Tišnov a Miroslav

(6. 1. 2014) Ve Vyškově, Bílovicích nad Svitavou, Tišnově a Miroslavi mohou slavit, jejich přislíbená dotace ze dne 4. 12. 2013 na projekty terminálů a přestupních uzlů je nyní v jisté části alokace. Jedná se celkem o dalších 66,9 milionu korun dotací pro rozvoj veřejné dopravy na jižní Moravě. 

Co to celé znamená? Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 4. prosince 2013 pro tyto čtyři projekty dotace pouze v nejisté části alokace, což znamenalo, že příjemci dotace musí čekat, zda dojde ke změně kurzu eura, anebo zda, a k jak velkým úsporám dojde v právě probíhajících projektech. Obecně platí, že projekty pohybující se v režimu nejisté části od začátku počítají s tím, že mohou dostat jen část dotace nebo vůbec nic.

Díky úsporám v probíhajících projektech v oblasti podpory 1.2, zaměřené na ekobusy, terminály, přestupní uzly a systémy Park&Ride, můžeme těmto projektům přislíbit plnou částku dotace, kterou ve své projektové žádosti požadovali.

Ve Vyškově tak za téměř 14,5 milionu korun dotací vybudují přestupní terminál a parkoviště typu Park&Ride. Projekt řeší přednádražní prostor před výpravní budovou železničního nádraží, dojde k vybudování nových prostor s autobusovými zastávkami včetně příslušných pěších tras a přístřešku pro kola. Díky realizaci projektu dojde k usměrnění pohybu pěších a tím ke zvýšení jejich bezpečnosti.

V Bílovicích nad Svitavou za téměř 20,4 milionu korun dotací dojde k modernizaci příjezdové cesty a výstavbě zpevněných ploch pro přestupní uzel IDS JMK v prostoru železniční stanice v obci. Budou zde vymezeny plochy pojízdné, pochozí, plochy parkovišť a zastávek. Projekt počítá se zřízením míst P&R a K&R (místa určena pro vystoupení osob přepravených řidičem osobního automobilu k prostředku veřejné dopravy). Prostor jako celek má za cíl naplnit potřeby cestujících i přepravců železnice a autobusů, vše bude řešeno bezbariérově.

V Tišnově, díky přislíbené dotaci ve výši20,4 milionu korun,dojde k modernizaci stávajícího dopravního terminálu a výstavbě parkoviště P&R. Důvodem realizace projektu je stávající nevyhovující stav nástupišť, která jsou obzvlášť náročná pro imobilní cestující, nedostatečně osvětlená plocha nástupišť a nedostatek parkovacích míst v okolí terminálu. Díky realizaci projektu dojde ke kvalitnímu zastřešení nástupišť autobusového nádraží a doplnění potřebného mobiliáře, takže dojde k významnému zvýšení bezpečnosti a ochrany pro cestující i projíždějící občany. Významným cílem projektu je zajistit bezproblémový bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vybudováním záchytného parkoviště pro 103 aut v ulici Na Loukách, které je v těsné blízkosti terminálu, bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst pro osoby, které chtějí využít přestupu na veřejnou hromadnou dopravu a odlehčí tím přetěžovanou přístupovou komunikaci.

V Miroslavi budeza 11,6 milionu korun dotací vybudován nový přestupní uzel Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Současný stav dopravní infrastruktury v obci je nevyhovující, ohrožuje bezpečnost provozu, limituje rozvoj IDS v kraji a neumožňuje systém P&R. Díky bezprostřední blízkosti vlakové stanice a navrženému stavebnímu řešení poskytne nová infrastruktura cestujícím funkční napojení autobusové dopravy na individuální dopravu (systém P&R, pěší) a vlakové spoje.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun. 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více