Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dobrá zpráva pro Vyškov, Bílovice nad Svitavou, Tišnov a Miroslav

(6. 1. 2014) Ve Vyškově, Bílovicích nad Svitavou, Tišnově a Miroslavi mohou slavit, jejich přislíbená dotace ze dne 4. 12. 2013 na projekty terminálů a přestupních uzlů je nyní v jisté části alokace. Jedná se celkem o dalších 66,9 milionu korun dotací pro rozvoj veřejné dopravy na jižní Moravě. 

Co to celé znamená? Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 4. prosince 2013 pro tyto čtyři projekty dotace pouze v nejisté části alokace, což znamenalo, že příjemci dotace musí čekat, zda dojde ke změně kurzu eura, anebo zda, a k jak velkým úsporám dojde v právě probíhajících projektech. Obecně platí, že projekty pohybující se v režimu nejisté části od začátku počítají s tím, že mohou dostat jen část dotace nebo vůbec nic.

Díky úsporám v probíhajících projektech v oblasti podpory 1.2, zaměřené na ekobusy, terminály, přestupní uzly a systémy Park&Ride, můžeme těmto projektům přislíbit plnou částku dotace, kterou ve své projektové žádosti požadovali.

Ve Vyškově tak za téměř 14,5 milionu korun dotací vybudují přestupní terminál a parkoviště typu Park&Ride. Projekt řeší přednádražní prostor před výpravní budovou železničního nádraží, dojde k vybudování nových prostor s autobusovými zastávkami včetně příslušných pěších tras a přístřešku pro kola. Díky realizaci projektu dojde k usměrnění pohybu pěších a tím ke zvýšení jejich bezpečnosti.

V Bílovicích nad Svitavou za téměř 20,4 milionu korun dotací dojde k modernizaci příjezdové cesty a výstavbě zpevněných ploch pro přestupní uzel IDS JMK v prostoru železniční stanice v obci. Budou zde vymezeny plochy pojízdné, pochozí, plochy parkovišť a zastávek. Projekt počítá se zřízením míst P&R a K&R (místa určena pro vystoupení osob přepravených řidičem osobního automobilu k prostředku veřejné dopravy). Prostor jako celek má za cíl naplnit potřeby cestujících i přepravců železnice a autobusů, vše bude řešeno bezbariérově.

V Tišnově, díky přislíbené dotaci ve výši20,4 milionu korun,dojde k modernizaci stávajícího dopravního terminálu a výstavbě parkoviště P&R. Důvodem realizace projektu je stávající nevyhovující stav nástupišť, která jsou obzvlášť náročná pro imobilní cestující, nedostatečně osvětlená plocha nástupišť a nedostatek parkovacích míst v okolí terminálu. Díky realizaci projektu dojde ke kvalitnímu zastřešení nástupišť autobusového nádraží a doplnění potřebného mobiliáře, takže dojde k významnému zvýšení bezpečnosti a ochrany pro cestující i projíždějící občany. Významným cílem projektu je zajistit bezproblémový bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vybudováním záchytného parkoviště pro 103 aut v ulici Na Loukách, které je v těsné blízkosti terminálu, bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst pro osoby, které chtějí využít přestupu na veřejnou hromadnou dopravu a odlehčí tím přetěžovanou přístupovou komunikaci.

V Miroslavi budeza 11,6 milionu korun dotací vybudován nový přestupní uzel Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Současný stav dopravní infrastruktury v obci je nevyhovující, ohrožuje bezpečnost provozu, limituje rozvoj IDS v kraji a neumožňuje systém P&R. Díky bezprostřední blízkosti vlakové stanice a navrženému stavebnímu řešení poskytne nová infrastruktura cestujícím funkční napojení autobusové dopravy na individuální dopravu (systém P&R, pěší) a vlakové spoje.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun. 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více