Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dobrá zpráva pro Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě

(7. 1. 2014) Projekty propagace zámku ve Žďáře nad Sázavou a singltreků v Novém Městě na Moravě mohou být realizovány, jejich přislíbená dotace ze dne 4. 12. 2013 je nyní v jisté části alokace. Jedná se celkem o dalších téměř 5 milionů korun dotací mířících na propagaci cestovního ruchu na Vysočině.

Co to celé znamená? Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 4. prosince 2013 pro tyto projekty dotace pouze v nejisté části alokace, což znamenalo, že příjemci dotace musí čekat, zda dojde ke změně kurzu eura, anebo zda, a k jak velkým úsporám dojde v právě probíhajících projektech. Obecně platí, že projekty pohybující se v režimu nejisté části alokace, od začátku počítají s tím, že mohou dostat jen část dotace nebo vůbec nic.

Díky úsporám v probíhajících projektech v oblasti podpory 2.2, zaměřené na marketing cestovního ruchu, můžeme těmto projektům přislíbit plnou částku dotace, kterou ve své projektové žádosti požadovali.

 Ve Žďáře nad Sázavou tak díky dotaci 4 miliony korun vznikne soubor konkrétních podpůrných marketingových a propagačních aktivit zaměřených na zvýšení návštěvnosti Zámku Žďár nad Sázavou 

a jeho právě vznikajícího tzv. Interpretačního centra. Příjemcem dotace je občanské sdružení SE.S.TA, které nyní realizuje již zmiňovaný projekt Interpretační centrum Zámek Žďár n. Sázavou, díky němuž dojde k revitalizaci bývalého pivovaru a přilehlých hospodářských budov v areálu zámku a jejich proměně na expozici typu interpretačního centra, které bude využívat v ČR naprosto unikátní způsob prezentačního a scénografického ztvárnění expozic se zaměřením na barokní kulturu a cisterciácký řád. Soubor těchto dvou projektů bude mít pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb (ubytování, občerstvení apod.) ve městě i v Kraji Vysočina.

V Novém Městě na Moravě vznikne za téměř milion korun projekt, který řeší komplexní propagaci 16 km specializovaných sportovních tras vzniklých v oblasti lesa Ochoza u Vysočina arény na Novoměstsku. Tyto trasy, tzv. singltreky, představují jednu z možností aktivního trávení volného času s orientací na horská kola. Díky projektu vzniknou na příklad video-spoty, mobilní aplikace, microsity, reklamní polepy na dopravní prostředky MHD a dálkové autobusy. Singltreky budou propagovány účastí na veletrzích cestovního ruchu a sportovních akcích charakteru pro horská kola. Kromě audio-vizuálních produktů se uskuteční v prostorách tras 2x ročně akce pro širokou veřejnost Otvírání a Zavírání singltreků. Účelem celé propagace je především nenásilnou, ale účinnou formou dostat do povědomí maximálního množství potenciálních návštěvníků a turistů informaci o nově vzniklé nabídce v oblasti cestovního ruchu na Novoměstsku i v Kraji Vysočina.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více