Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dobrá zpráva pro Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě

(7. 1. 2014) Projekty propagace zámku ve Žďáře nad Sázavou a singltreků v Novém Městě na Moravě mohou být realizovány, jejich přislíbená dotace ze dne 4. 12. 2013 je nyní v jisté části alokace. Jedná se celkem o dalších téměř 5 milionů korun dotací mířících na propagaci cestovního ruchu na Vysočině.

Co to celé znamená? Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 4. prosince 2013 pro tyto projekty dotace pouze v nejisté části alokace, což znamenalo, že příjemci dotace musí čekat, zda dojde ke změně kurzu eura, anebo zda, a k jak velkým úsporám dojde v právě probíhajících projektech. Obecně platí, že projekty pohybující se v režimu nejisté části alokace, od začátku počítají s tím, že mohou dostat jen část dotace nebo vůbec nic.

Díky úsporám v probíhajících projektech v oblasti podpory 2.2, zaměřené na marketing cestovního ruchu, můžeme těmto projektům přislíbit plnou částku dotace, kterou ve své projektové žádosti požadovali.

 Ve Žďáře nad Sázavou tak díky dotaci 4 miliony korun vznikne soubor konkrétních podpůrných marketingových a propagačních aktivit zaměřených na zvýšení návštěvnosti Zámku Žďár nad Sázavou 

a jeho právě vznikajícího tzv. Interpretačního centra. Příjemcem dotace je občanské sdružení SE.S.TA, které nyní realizuje již zmiňovaný projekt Interpretační centrum Zámek Žďár n. Sázavou, díky němuž dojde k revitalizaci bývalého pivovaru a přilehlých hospodářských budov v areálu zámku a jejich proměně na expozici typu interpretačního centra, které bude využívat v ČR naprosto unikátní způsob prezentačního a scénografického ztvárnění expozic se zaměřením na barokní kulturu a cisterciácký řád. Soubor těchto dvou projektů bude mít pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb (ubytování, občerstvení apod.) ve městě i v Kraji Vysočina.

V Novém Městě na Moravě vznikne za téměř milion korun projekt, který řeší komplexní propagaci 16 km specializovaných sportovních tras vzniklých v oblasti lesa Ochoza u Vysočina arény na Novoměstsku. Tyto trasy, tzv. singltreky, představují jednu z možností aktivního trávení volného času s orientací na horská kola. Díky projektu vzniknou na příklad video-spoty, mobilní aplikace, microsity, reklamní polepy na dopravní prostředky MHD a dálkové autobusy. Singltreky budou propagovány účastí na veletrzích cestovního ruchu a sportovních akcích charakteru pro horská kola. Kromě audio-vizuálních produktů se uskuteční v prostorách tras 2x ročně akce pro širokou veřejnost Otvírání a Zavírání singltreků. Účelem celé propagace je především nenásilnou, ale účinnou formou dostat do povědomí maximálního množství potenciálních návštěvníků a turistů informaci o nově vzniklé nabídce v oblasti cestovního ruchu na Novoměstsku i v Kraji Vysočina.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více