Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dominanty Svatého kopečku v Mikulově, kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila, jsou opraveny a zpřístupněny

Opravy největších dominant křížové cesty – kaple svatého Šebestiána a kampanily (zvonice) byly slavnostně zakončeny a zároveň pro veřejnost zpřístupněny ve čtvrtek 30. července, kdy se na jejich počest rozezněl i 4 360 kilogramů vážící a 165 centimetrů vysoký zvon v zrekonstruované zvonici. Projekt Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově je dotován ROP Jihovýchod a město by mělo obdržet až 85% dotaci. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 7,6 milionu korun. 

Společně s dvěma opravenými objekty křížové cesty byla symbolicky otevřena nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu. Na jedenácti informačních panelech se návštěvníci dozvědí o historii křížové cesty a jedinečné fauně a floře přírodní rezervace Svatý kopeček. Trasa je doplněna dvaceti odpočinkovými místy s lavičkami a vede až k vyhlídce nad lomem, kde je krásný výhled na vytěžený lom, zříceninu Děvičky či Stolovou horu.

V dosud nepřístupné zvonici je nově instalována také expozice věnovaná historii Mikulova, kardinálu Františku z Dietrichsteina, tradici křížových výprav a stavební obnově Svatého kopečku. Bude otevřena společně se sousedním kostelem svatého Šebestiána každou sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od
10 do 14 hodin.  

Opravou kostela a kampanily se završil šestiletý cyklus rekonstrukcí sedmnácti objektů na Svatém kopečku, které tvoří jednu z nejstarší křížových cest na sever od Itálie. Církevní majetek si město před časem pronajalo a začalo se o zchátralé objekty starat. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze sedmnáctého až osmnáctého století.

 

Svatý kopeček

Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více