Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dotace EU ve výši 1,5 miliardy korun na cestě k novým projektům regionu Jihovýchod

(4. 6. 2008) Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne 4. června 2008 doporučil 86 projektů k získání dotací Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v celkové výši schválených dotací 1 490 083 893 korun. 

Jedná se o 82 projektů regionu Jihovýchod přijatých ve výzvě o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 2,593 mld. korun, resp. 1,753 mld. korun po odečtení alokací pro oblasti podpory, které měly uzávěrku až 31. 3. 2008 (3.2 a 3.3); úspěšné projekty z těchto dvou oblastí budou vyhlášeny 2. 7. 2008. Výzva byla vyhlášena 17. 12. 2007 pro pět oblastí podpory:

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Další čtyři projekty patří do kontinuální výzvy oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury.

Výzva byla ukončena 29. 2. 2008, zaregistrováno bylo 188 projektů a požadavky na dotace překročily možnosti výzvy o 136 procent. Největší rozdíl mezi částkou uvolněnou na výzvu a požadovaným objemem dotací se objevil v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, kde poptávka překročila možnosti výzvy o 320 procent. V této oblasti však byl i největší počet nekvalitních projektů, vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nedoporučených pro financování. Počet úspěšných projektů v této oblasti je pouze na úrovni 33,3 procent. Nejvyšší úspěšnost projektů je v oblasti 3.4 Veřejné služby regionálního významu (93,75 procent) a v oblasti 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (85,7 procent). V kontinuální výzvě 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je 100procentní úspěšnost.

V tomto kole výzvy bylo 44 procent úspěšných projektů. Nedočerpaných 557 milionů korun bude přesunuto do dalších kol výzev. Seznam příjemců dotací je zveřejněn na internetových stránkách úřadu: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu

Neúspěšní žadatelé mají možnost konzultovat svůj projekt na Úřadu Regionální rady Jihovýchod a po odstranění nedostatků svůj projekt znovu předložit k hodnocení. Informace lze rovněž získat na seminářích pořádaných Úřadem Regionální rady Jihovýchod a na jeho webových stránkách.

Další kolo výzvy k předkládání projektů žádajících o dotace bylo vyhlášeno 5. května 2008. Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do 7. července 2008 na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina). Výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1 a 3.4 jsou kontinuální.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více