Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dotace EU ve výši 1,5 miliardy korun na cestě k novým projektům regionu Jihovýchod

(4. 6. 2008) Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne 4. června 2008 doporučil 86 projektů k získání dotací Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v celkové výši schválených dotací 1 490 083 893 korun. 

Jedná se o 82 projektů regionu Jihovýchod přijatých ve výzvě o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 2,593 mld. korun, resp. 1,753 mld. korun po odečtení alokací pro oblasti podpory, které měly uzávěrku až 31. 3. 2008 (3.2 a 3.3); úspěšné projekty z těchto dvou oblastí budou vyhlášeny 2. 7. 2008. Výzva byla vyhlášena 17. 12. 2007 pro pět oblastí podpory:

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Další čtyři projekty patří do kontinuální výzvy oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury.

Výzva byla ukončena 29. 2. 2008, zaregistrováno bylo 188 projektů a požadavky na dotace překročily možnosti výzvy o 136 procent. Největší rozdíl mezi částkou uvolněnou na výzvu a požadovaným objemem dotací se objevil v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, kde poptávka překročila možnosti výzvy o 320 procent. V této oblasti však byl i největší počet nekvalitních projektů, vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nedoporučených pro financování. Počet úspěšných projektů v této oblasti je pouze na úrovni 33,3 procent. Nejvyšší úspěšnost projektů je v oblasti 3.4 Veřejné služby regionálního významu (93,75 procent) a v oblasti 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (85,7 procent). V kontinuální výzvě 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je 100procentní úspěšnost.

V tomto kole výzvy bylo 44 procent úspěšných projektů. Nedočerpaných 557 milionů korun bude přesunuto do dalších kol výzev. Seznam příjemců dotací je zveřejněn na internetových stránkách úřadu: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu

Neúspěšní žadatelé mají možnost konzultovat svůj projekt na Úřadu Regionální rady Jihovýchod a po odstranění nedostatků svůj projekt znovu předložit k hodnocení. Informace lze rovněž získat na seminářích pořádaných Úřadem Regionální rady Jihovýchod a na jeho webových stránkách.

Další kolo výzvy k předkládání projektů žádajících o dotace bylo vyhlášeno 5. května 2008. Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do 7. července 2008 na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina). Výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1 a 3.4 jsou kontinuální.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více