Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dvě a půl miliardy pro projekty ROP Jihovýchod

(17. 12. 2007) Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dne 17. prosince 2007 další výzvy k přijímání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu činí 2 593 mil. Kč.

Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:

 Oblast podpory

Celková výše finančních prostředků
alokovaná na výzvu
(bez vlastních zdrojů příjemce)

Celková výše finančních prostředků
alokovaná na oblast podpory
(bez vlastních zdrojů příjemce)

 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

 258

999 

 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

 200

515 

 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 435

3 266 

 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu

 110

576 

 3.2 - Rozvoj regionálních středisek

 570

1 433 

 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

 270

1 094 


3.4 - Veřejné služby regionálního významu

750 

915 

 celkem

 2 593

8 798  

 

 

 

 

 

 


Hodnoty jsou uvedeny v milionech Kč při kurzu 1 EUR = 26,380 CZK (kurz platný pro prosinec 2007)

Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od 2. ledna 2008 do 29. února 2008 (resp. do 31. března 2008 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3) na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina).

1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
Hlavním cílem této oblasti podpory je zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Hlavní cíl sleduje vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury a také zvyšování bezpečnosti chodců v urbanizovaných prostorech. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu je cílem této oblasti. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Hlavním cílem je zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační služby, organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.

3.2 Rozvoj regionálních středisek
Posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu Jihovýchod je cílem této oblasti priorit. Projekty mohou předkládat obce a města (5000-49999 obyvatel) a města Pohořelice a Židlochovice, organizace zřizované nebo zakládané zmíněnými obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé.

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Cílem této oblasti priorit je udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život. Projekty mohou předkládat obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele, svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 obyvateli), nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce a malí a střední podnikatelé.

3.4 Veřejné služby regionálního významu
Zvyšování kvality života obyvatel je cílem této oblasti priorit a projekty mohou předkládat kraje, organizace zřizované či zakládané krajem (se souhlasem zřizovatele).

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více