Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dvě proplacené miliardy z ROP Jihovýchod

(21. 9. 2009) Regionální rada Jihovýchod dnes překročila při proplácení dotací svým příjemcům hranici dvou miliard korun. Do konce programového období v roce 2015 proplatí realizátorům projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotace v celkové výši 704 milionů eur, tzn. podle dnešního kurzu téměř 18 miliard korun.

Dvě miliardy dotací proplacené na účty příjemců z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu svědčí o úspěšném průběhu realizace ROP Jihovýchod. V čerpání evropských dotací se region Jihovýchod tradičně řadí v Česku mezi nejúspěšnější.

Největší objem dotací, 1,5 miliardy, byl proplacen v oblasti dopravy. Za téměř jednu miliardu korun (946 milionů) příjemci postavili nové silnice, mosty, okružní křižovatky apod. Půl miliardy stál nákup devíti brněnských nízkopodlažních tramvají a téměř 20 milionů výstavba nových cyklostezek.

Na projekty infrastruktury cestovního ruchu bylo vyplaceno 130 milionů korun. Dotace putovaly převážně na stavby penzionů a hotelů, naučných stezek a na opravy památek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Dalších 18 milionů stála propagace a marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu regionu Jihovýchod.

Města a obce Jihomoravského kraje a Vysočiny mají na svých účtech rozdělenou částku 295 milionů korun z ROP Jihovýchod. Obce využily dotací především k výstavbě sportovišť, veřejných prostranství, dětských hřišť, škol, kulturních a sociálních zařízení a nemocnic, včetně jejich vybavení moderní zdravotnickou technikou.

Regionální rada stále přijímá žádosti o dotace. Kromě pěti kontinuálních výzev jsou v současné době aktivní také čtyři výzvy v oblastech dopravy a cestovního ruchu. Pro nákup ekologických autobusů veřejné hromadné dopravy je vyčleněno 200 milionů korun a úřad přijímá žádosti do konce tohoto měsíce. Do 30. října mohou zájemci žádat o dotace v oblasti infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Jedná se především o projekty cyklostezek, které si rozdělí další dotace ve výši 230 milionů korun.

Pro projekty oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu je připraveno 110 milionů korun a projekty lze podat do konce tohoto měsíce. Oblast infrastruktury cestovního ruchu má pro aktuální výzvu končící 30. listopadu tohoto roku k dispozici 420 milionů korun.

V letošním roce vyhlásí Regionální rada Jihovýchod ještě výzvu na předkládání strategických projektů v cestovním ruchu. Výzva bude otevřena od 1. října 2009 do 6. ledna 2010. Dotace ve výši 1,2 miliardy korun, připravené pro tuto výzvu, poslouží aktivitám rozvíjejícím a zkvalitňujícím infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod. Jedná se například o výstavbu a modernizaci kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení, projekty venkovské turistiky s důrazem na vinařskou turistiku a ekoturistiku, rekonstrukce a zpřístupnění památek veřejnosti.

Během posledních dvou let Regionální rada Jihovýchod v oblastech rozvoje dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí schválila dotace ve výši téměř devíti miliard korun. V Jihomoravském kraji a na Vysočině se tak realizuje na 400 projektů. Z Regionálního operačního programu Jihovýchod ještě zbývá rozdělit přibližně 9 miliard korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více