Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Evropská komisařka Danuta Hübner v Brně

(31. 3. 2008) Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při své návštěvě Brna 31. března 2008 jednala s představiteli regionu o současné i budoucí regionální politice Evropské unie.
fotogalerie

Složení delegací

Členy delegace Evropské komise vedené komisařkou Danutou Hübner byli: Madeleine Mahovsky, členka kabinetu komisařky, Alejandro Checchi Lang, ředitel sekce F Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio), Georgios Yannoussis, vedoucí sekce F2, Tomáš Kuchtík, člen sekce F2 a Martin Stašek tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Delegaci EK v Brně doprovázel ministr školství Ondřej Liška s vrchním ředitelem sekce řízení MŠM Janem Vitulou, náměstek pro řízení úřadu a finanční toky ministerstva pro místní rozvoj Milan Půček, ředitel odboru řízení a koordinace NSRR Daniel Braun a další osoby.

Za region Jihovýchod se jednání zúčastnil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, členové Výboru Regionální rady Jihovýchod hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 1. náměstek hejtmana JMK Milan Venclík, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Marie Černá a ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková. Dále byli přítomni primátoři statutárních měst Brno a Jihlava Roman Onderka a Jaroslav Vymazal, Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna, starosty Jihomoravského kraje zastupoval Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy.

 

Jednání s představiteli regionu

Hejtman JMK Stanislav Juránek na úvod seznámil komisařku s regionem Jihovýchod, jedním ze sedmi tzv. NUTS 2. Region Jihovýchod, tvořený Jihomoravským krajem a krajem Vysočina, je nejlidnatějším a druhým největším regionem soudržnosti ČR. Na HDP Česka se podílí 14 procenty, zaujímá druhé místo.

Uplatňování politiky strukturálních fondů v regionu Jihovýchod a současný stav prezentoval předseda RR JV a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil spolu s 1. náměstkem hejtmana JMK Milanem Venclíkem. Zdůraznili cíle Regionálního operačního programu Jihovýchod: zkvalitnit dopravní obslužnost, zvýšit účast cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zkvalitnit životní podmínky pro život ve městech i na venkově. Zmínili také některé významné projekty připravované v regionu, například projekty silnic Rajhrad - Židlochovice (II / 425) s napojením na koridor Gdaňsk - Vídeň, Jihlava - Věžnice (II / 602) s napojením na koridor Drážďany - Istanbul a projekty rychlostních silnic R43, R52 a R55.

Komisařka byla seznámena s výsledky prvních výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV: během prvních pěti měsíců bylo zaregistrováno 209 projektů zaměřených na silnice a mosty, cyklostezky, infrastrukturu a služby v oblasti cestovního ruchu a na regionální rozvoj (zdravotnická a sociální infrastruktura). Výše požadovaných dotací dosahuje v současné době částky 165 mil. EUR, tj. 20 % celkové alokace. (ROP JV má z evropských dotací pro období 2007-2013 vyčleněnou částku 704 mil EUR.)

Výsledky prvních výzev ukázaly, že implementační systém se podařilo nastavit funkčně: přetlak projektů žádajících o dotace umožňuje vybrat nejkvalitnější z nich. Slibná situace je výsledkem usilovné spolupráce týmů: 6 tisíc poskytnutých konzultací, přes 50 seminářů, přednášek a konferencí. ROP JV našel cestu dotacím z Evropské unie ke kvalitním projektům v regionu Jihovýchod!

Kompletní seznam dosud schválených projektů, stejně jako statistické hodnocení výzev, naleznete na http://www.jihovychod.cz/.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více