Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Evropská komise hodnotila pokroky ROP Jihovýchod

(23. 11. 2011) Regionální rada Jihovýchod informovala na 12. zasedání Monitorovacího výboru zástupce Evropské komise, partnerských ministerstev, Jihomoravského kraje a Vysočiny, podnikatelské sféry, akademické obce a neziskových organizací o pokroku dosaženém během realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod.

ROP Jihovýchod se pyšní 424 ukončenými projekty ve finančním objemu 11,2 miliardy korun. Nejvíce dokončených projektů (184) zrealizovaly města a obce regionu Jihovýchod. Finančně však nejvíce ukrojily dopravní projekty obou krajů (5,9 miliardy korun). ROP Jihovýchod je jeden z nejúspěšnějších operačních programů z hlediska čerpání a již nyní plní podmínku pravidla n+3 pro konec roku 2012, což znamená, že ROPu Jihovýchod nehrozí žádné vracení financí do evropské kasy.

Dotace z ROP Jihovýchod přinášejí konkrétní užitek:

•          Po námi podpořených projektech silnic, křižovatek, mostů denně projede

            340 000 vozidel.

•          V podpořených přestupních terminálech denně přestoupí 66 000 cestujících.

•          Památky, jejichž obnovu jsme spolufinancovali, ročně navštíví 2 000 000 návštěvníků.

•          Školy a předškolní zařízení, jejichž projekty jsme podpořili, navštěvuje 31 500 školáků a předškoláků.

•          Námi spolufinancované projekty v nemocnicích pomáhají léčit každoročně 150 000 hospitalizovaných a 500 000 ambulantních pacientů.

•          Díky dotaci vzniklo  420 lůžek v objektech sociálních služeb a více než 200 míst v denních stacionářích

•          Námi podpořené projekty již vytvořily 275 pracovních míst, celkový závazek schválených projektů je přes 600 nových pracovních míst.

 

Řádné fungování ROP Jihovýchod bylo potvrzeno také externím zhodnocením, tzv. mid-term evaluací. Dle této studie má ROP Jihovýchod dobře nakročeno k využívání kohezní politiky v regionu i v budoucím programovém období.

 

Evropská komise a členové Monitorovacího výboru byli také informováni o pokroku a výsledcích prací dvou statutárních měst Brna a Jihlavy při naplňování Integrovaného plánu rozvoje města.

 

Další jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod se bude konat v květnu 2012.

 

Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více