Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Evropské dotace podpoří výstavbu přestupních terminálů na Vysočině a jižní Moravě

(02. 11. 2011) Kraje, obce a svazky obcí mají možnost žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů včetně záchytných parkovišť i zázemí pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Tato možnost potrvá až do února 2012 a ROP Jihovýchod rozdělí žadatelům 330 milionů korun.

„Zlepšení dopravní obslužnosti regionů a zvýšení komfortu cestujících je hlavním cílem právě vyhlášené výzvy na předkládání projektů. Věřím, že zvýšíme zájem obyvatel využívat veřejnou dopravu a obce získají kvalitní řešení dopravy na jednom místě,“ dodal Jiří Běhounek, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.

Kraje, svazky obcí, obce a jimi zřizované a zakládané organizace mohou využít možnosti předkládat projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí, jako např. vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem.

Terminály mohou být doplněny o výstavbu parkovišť systému Park&Ride či o prostor pro bezpečné uchování jízdních kol.

Na jižní Moravě se díky této výzvě bude dále rozvíjet a zlepšovat Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. O podporu z ROP Jihovýchod se tak mohou ucházet regionálně významné uzly, např. Břeclav, Šlapanice, Vyškov a mnoho dalších.

O tom, jak bude rozděleno 330 milionů korun určených pro tuto výzvu, bude rozhodnuto v polovině roku 2012.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 704,45 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliard korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro téměř 587 projektů schváleny dotace ve výši 15 miliard korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více