Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Informace na aktualne.cz se v případě ROP Jihovýchod nezakládají na pravdě

(25. 5. 2012) Článek s názvem „Češi zatajili Bruselu 40 procent zfušovaných projektů“ mimo jiné uvádí: „U dotačního programu Jihovýchod nenašli čeští auditoři prakticky žádné chyby v roce 2010 ani 2011. Lucemburská kontrola potvrdila, že audit z roku 2010 odpovídá evropským předpisům, o rok později ale Češi přehlédli, že se chybně utratila víc než pětina dotací.“

Regionální rada Jihovýchod se důrazně ohrazuje proti tomuto tvrzení. Fakta jsou úplně jiná a s naprosto jiným závěrem.

V roce 2010 kontroloval projekty Regionálního operačního programu Jihovýchod právě Evropský účetní dvůr − s výborným výsledkem a bez jakéhokoliv negativního dopadu na rozpočet České republiky.

 Nyní stejní auditoři Evropského účetního dvora kontrolují projekty z roku 2011 a v předběžné zprávě uvádí výhrady k jedinému projektu, a to k nákupu tramvají pro městskou hromadnou dopravu. Jedná se o předběžná zjištění a tak jako loni máme nyní prostor na vypořádání jejich hypotéz.

 Ke všem připomínkám, které jsou převážně technického rázu, máme připraveny jednoznačné argumenty. Například jednou z připomínek je to, že zadavatel omezil délku tramvajových vozů a tím vyřadil konkurenci – delší soupravy by se však mimo jiné nevešly do vozoven a na zastávky, požadavek byl tedy zcela oprávněný.

 „Evropský účetní dvůr výslovně uvádí, že jde o „důvěrný dokument obsahující předběžná zjištění“, ke kterým se nemohla vyjádřit druhá strana. Proto je neetické, že se rozpracovaná zpráva dostala na veřejnost, navíc se zcela mylnou interpretací novináře. Tento fakt nevrhá dobré světlo na Českou republiku a novinářskou obec a navíc tím ohrožuje klidné a bezproblémové vypořádání připomínek s Evropským účetním dvorem,“ řekl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod. „Věříme ale, že stejně jako loni bude naše vysvětlení přijato a výsledek auditu bude i letos velmi dobrý,“ dodal.

 

Fakta o ROP Jihovýchod:

Na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod bylo již proplaceno více než 10,5 miliardy korun. V Jihomoravském kraji a na Vysočině je k tomuto datu podpořeno 620 projektů, z nichž 441 bylo již dokončeno. Schváleny jsou dotace ve výši 15 miliard korun, což je 75 procent alokace evropského podílu programu.

 

 

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více