Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jak dál v cestovním ruchu na jižní Moravě?

Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci s jihomoravskou kanceláří Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy uspořádala 22. října 2009 setkání u kulatého stolu na téma hledání nových podnikatelských příležitostí v cestovním ruchu na jižní Moravě.

Setkání se zúčastnili zástupci organizací podílejících se na cestovním ruchu kraje: představitelé Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Václavem Božkem, zástupci města Brna, Asociace cestovních kanceláří, Svazu venkovské turistiky, Asociace kempů a chatových osad, Klubu českých turistů, Asociace průvodců, společností Veletrhy Brno, Letiště Tuřany, SNIP, Automotodrom, Holiday Inn a podnikatelů v cestovním ruchu.

Diskuse, zaměřená na otázku, zda umíme využít příležitostí a vzájemné spolupráce, přinesla velké množství námětů. Marketing cestovního ruchu jižní Moravy vyžaduje koncentraci informací na internetu, zabezpečenou propojením portálů s touto tematikou, a především propagaci těchto webových stránek. Zkušenosti ukazují, že stránky www.jizni-morava.cz, oceněné mj. v rakouské soutěži webů cestovního ruchu, znají více v zahraničí než v Česku.
Výsledkem setkání je rovněž iniciace vzniku marketingové brožury, určené podnikatelům v cestovním ruchu jižní Moravy, a stručně zobecňující nejen současný stav a budoucí vývoj cestovního ruchu jižní Moravy, ale poskytující i závěry a shrnutí marketingových průzkumů v této oblasti, iniciovaných krajským úřadem i městem Brnem.

Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková informovala o dotacích Regionálního operačního programu Jihovýchod vyčleněných pro oblast cestovního ruchu Jihomoravského kraje a Vysočiny, o výsledcích dosavadních výzev i možnostech dalších výzev v této oblasti. ROP Jihovýchod podporuje v současné době v oblasti cestovního ruchu 80 projektů dotacemi Evropské unie ve výši přes 800 milionů korun. Nejvíce se projekty zatím zaměřovaly na rozšíření ubytovacích kapacit.
V letošním roce už byly dokončeny první projekty podpořené z ROP Jihovýchod. Je to například penzion Kaplanka ve Znojmě, restaurace a penzion Rumburak v Bítově, Hotel Kraví Hora v Bořeticích, hotelový dům Vinař v Kurdějově, rozhledny v Adamově, Židlochovicích a v Boleradicích, naučná stezka vinicemi Velkých Bílovic. K úspěšným marketingovým projektům cestovního ruchu patří i Noc kostelů Biskupství brněnského.
„Ještě je z čeho čerpat," řekla Marta Sargánková, „Regionální rada Jihovýchod stále přijímá žádosti o dotace na projekty v cestovním ruchu. Dotace ve výši 420 milionů korun čekají do konce listopadu na projekty infrastruktury cestovního ruchu, zaměřené především na zpřístupnění památek pro veřejnost, cyklotrasy, turistické trasy a hipostezky."
V současné době je další výzva o objemu 1,2 miliardy vyhlášena pro projekty cestovního ruchu se strategickým významem pro region Jihovýchod. Příjem žádostí končí 6. ledna 2010.

Helena Piskovská, čestná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, prezentovaly výsledky práce organizací za poslední období.
Setkání u kulatého stolu vyvolalo velký ohlas zúčastněných, kteří dle svých vyjádření rádi uvítají pokračování diskuse na dalších schůzkách. Kulatým stolem k cestovnímu ruchu na jižní Moravě byla založena užitečná tradice.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více