Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jednotný vizuální styl Regionální rady

(28.03.2007) Vítězný návrh logotypu Regionální rady Jihovýchod je z dílny grafického designéra Jana Jiskry z pražské agentury TYPO + Graphic Design Studio.

V současné době vzniká jednotný vizuální styl RR JV, na který byla vypsána veřejná soutěž. Porota, jejímiž členy byli také zástupci Design Centra ČR, vybírala z návrhů sedmi přihlášených subjektů. Kromě ekonomické výhodnosti nabídky porota hodnotila především kvalitu návrhu, originalitu, celkovou výtvarnou úroveň, jednoduchost, srozumitelnost a proveditelnost. V soutěži zvítězil návrh grafického designéra Jana Jiskry z pražské agentury TYPO + Graphic Design Studio, s. r. o. Značka v sobě prolíná vizuální styly kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, vyjadřuje otevřenost, přátelskost a invenci RR JV a jejích pracovníků.

Autor popisuje svůj návrh takto: Navržená značka je tvořena tříbarevným obrazovým znakem a jednobarevným logotypem, který je vysázen z písma Frutiger. Barevně tak vychází z barevnosti značek kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Obrazový znak představuje dynamický prvek - šipku směřující na jihovýchod. Je složen z mnoha bodů, které symbolizují vesnice a města regionu. Tento prvek (nebo jeho části) je také využíván jako výzdobný grafický prvek všech aplikací.

Grafický manuál pro použití značky a logotypu se postupně stává součástí nových materiálů Regionální rady. Značka bude používána nejčastěji ve spojení se slovním spojením Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod či ve zkratce ROP JV - tak ji budou používat také příjemci, kteří v souvislosti s přijetím finanční podpory pro svůj projekt mají odpovědnost za jeho propagaci na veřejnosti.

Regionální rada děkuje Vysoké škole umělecko-průmyslové, konkrétně Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace profesora a akademického malíře Rostislava Vaňka za zaslání návrhů a Design Centru České republiky za vstřícnou a přínosnou spolupráci.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více