Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jednotný vizuální styl Regionální rady

(28.03.2007) Vítězný návrh logotypu Regionální rady Jihovýchod je z dílny grafického designéra Jana Jiskry z pražské agentury TYPO + Graphic Design Studio.

V současné době vzniká jednotný vizuální styl RR JV, na který byla vypsána veřejná soutěž. Porota, jejímiž členy byli také zástupci Design Centra ČR, vybírala z návrhů sedmi přihlášených subjektů. Kromě ekonomické výhodnosti nabídky porota hodnotila především kvalitu návrhu, originalitu, celkovou výtvarnou úroveň, jednoduchost, srozumitelnost a proveditelnost. V soutěži zvítězil návrh grafického designéra Jana Jiskry z pražské agentury TYPO + Graphic Design Studio, s. r. o. Značka v sobě prolíná vizuální styly kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, vyjadřuje otevřenost, přátelskost a invenci RR JV a jejích pracovníků.

Autor popisuje svůj návrh takto: Navržená značka je tvořena tříbarevným obrazovým znakem a jednobarevným logotypem, který je vysázen z písma Frutiger. Barevně tak vychází z barevnosti značek kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Obrazový znak představuje dynamický prvek - šipku směřující na jihovýchod. Je složen z mnoha bodů, které symbolizují vesnice a města regionu. Tento prvek (nebo jeho části) je také využíván jako výzdobný grafický prvek všech aplikací.

Grafický manuál pro použití značky a logotypu se postupně stává součástí nových materiálů Regionální rady. Značka bude používána nejčastěji ve spojení se slovním spojením Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod či ve zkratce ROP JV - tak ji budou používat také příjemci, kteří v souvislosti s přijetím finanční podpory pro svůj projekt mají odpovědnost za jeho propagaci na veřejnosti.

Regionální rada děkuje Vysoké škole umělecko-průmyslové, konkrétně Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace profesora a akademického malíře Rostislava Vaňka za zaslání návrhů a Design Centru České republiky za vstřícnou a přínosnou spolupráci.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více