Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jihovýchod: 800 milionů dotací pro silnice a krajská města

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém jednání 31. 8. 2009 v Rančířově schválil kraji Vysočina na modernizace silnic II. třídy další dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod ve výši téměř 700 milionů korun. Sto milionů korun pro projekty krajských měst. Vyhlášení výzvy na strategické projekty v cestovním ruchu.

Modernizacím deseti silnic Vysočiny dalších téměř 700 milionů
Největší část dotací ve výši 183 milionů korun podpoří rekonstrukci silničního tahu II/360, a to v úsecích: Jimramov - Horka, Jimramov - Moravec a Štěpánovice - Vacenovice. Další dotace bude kraj Vysočina čerpat na modernizaci silnic II/351 (od II/602) Třebíč, II/410 (od I/23) Želetava, II/354 Nové Město na Moravě - Svatka, II/129 Cetoraz - Jiřičky, III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav, II/348 a 131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov či průtahu v Počátkách (II/409).

"Jednou z priorit kraje Vysočina je bezpečná a kvalitní silniční síť. Evropské peníze jsou způsobem, jak proces modernizace krajské páteřní sítě urychlit a přesvědčit veřejnost, že čerpání má viditelný efekt. Letošní balíček projektů  Vysočiny  do ROP Jihovýchod byl zacílen na modernizaci delších úseků komunikací, aby byl alespoň částečně vylepšen neutěšený stav silniční sítě kraje Vysočina. Pozornost je věnována komunikacím ve všech okresech kraje. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce komunikace II/351, která spojuje Třebíč se silnicí II/602, a komunikace II/410 z Třebíče do Želetavy. V okrese Žďár nad Sázavou je třeba zmínit především komunikaci II/360 v úseku Jimramov - Nové Město na Moravě - Moravec," řekl Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Krajským městům dotace ve výši 98 milionů korun
Čtyři projekty integrovaných plánů rozvoje krajských měst mohou čerpat dotace z ROP Jihovýchod ve výši necelých 100 milionů korun.
Brno má schváleny dotace ve výši téměř 63 milionů korun pro první etapu revitalizace městských parků národní kulturní památky Špilberk, včetně území tzv. Malého Špilberku, Studánky a dvou teras Kapucínských zahrad. „Brno patří mezi města, která čerpají pravidelně finanční prostředky z evropských fondů. Necelou půl miliardu korun jsme nedávno získali na nové tramvaje, nyní budeme revitalizovat okolí jedné z největších památek v Brně - hradu Špilberk," řekl primátor města Brna Roman Onderka.
Pro Úrazovou nemocnici bude Brno čerpat dotace ve výši 23 milionů korun na obnovu a modernizaci a přístrojového vybavení. Anesteziologicko-resuscitační oddělení tak získá čtyři plicní ventilátory a dva anesteziologické přístroje a oddělení zobrazovacích metod ultrazvukový diagnostický přístroj. Součástí projektu je zavedení moderního nemocničního informačního systému správy, distribuce a archivace snímků (PACS), včetně systému pro řízení správy. „Jsem rád, že Úrazovka konečně dosáhla na evropské peníze díky naší dohodě s primátorem Onderkou. Je to začátek cesty k modernizaci zachráněné Úrazové nemocnice," řekl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Jihlava bude čerpat 4,5 milionů korun na regeneraci a výstavbu pěti dětských hřišť ve vybraných lokalitách na ulicích Slavíčkova, Na Stoupách, U Koželuhů, Demlova a v městské části Helenín.

Výzva pro strategické projekty cestovního ruchu
Výbor Regionální rady Jihovýchod vyhlásil výzvu k předkládání strategických projektů v cestovním ruchu. Úřad bude přijímat projekty od 1. října 2009 do 6. ledna 2010. Dotace ve výši 1,2 miliardy korun, připravené pro tuto výzvu, poslouží aktivitám rozvíjejícím a zkvalitňujícím infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod. Jedná se například o výstavbu a modernizaci kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení, projekty venkovské turistiky s důrazem na vinařskou turistiku a ekoturistiku, rekonstrukce a zpřístupnění památek veřejnosti. Podrobnější popis podporovaných aktivit obsahuje znění výzvy na internetových stránkách www.jihovýchod.cz. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 milionů korun. O dotace mohou žádat obce a svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.
Nezbytnost zaměřit novou výzvu v oblasti cestovního ruchu na strategické projekty potvrdila i odborná studie Kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu regionu Jihovýchod, vypracovaná experty Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

K dnešnímu dni jsou schváleny dotace z ROP Jihovýchod ve výši přibližně 9 miliard korun pro 411 projektů z oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí. Příjemcům již byly proplaceny dotace ve výši 1,7 miliardy korun na realizované projekty. 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více