Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jihovýchod k modernizaci regionální železniční dopravy

(8. 10. 2009) Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém dnešním mimořádném zasedání rozhodl o vyhlášení výzvy v oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Výzva je zaměřena na nákup nových a modernizaci stávajících železničních vozidel zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu a příměstskou regionální železniční dopravu.

Znění výzvy je v souladu s notifikací Evropské komise o pořízení a obnově železničních kolejových vozidel. Podporována jsou výhradně železniční kolejová vozidla s ekologickým pohonem. Projekty žádající o dotace přijímá Úřad Regionální rady Jihovýchod od 8. října do 6. listopadu 2009. Příjemci podpory se mohou stát provozovatelé železniční drážní dopravy zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby v souladu s platnou legislativou. Na výzvu je vyčleněno 240 milionů korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 milionů korun, maximální výše dotace není omezena. Projekt musí být dokončen do 31. prosince 2012.

Regionální operační program Jihovýchod sleduje v této oblasti zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy a udržení nebo i zvýšení počtu přepravovaných osob především v městských a příměstských oblastech. Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšením kultury cestování veřejnými hromadnými prostředky. Program podporuje i zlepšení podmínek pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Důraz je kladen na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, na úsporu pohonných hmot a energií a na efektivní snížení hlukové a emisní zátěže.

V oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob byla první výzva vyhlášena v květnu 2008. Schváleny byly dotace ve výši 710 milionů korun pro dva projekty dopravních podniků
krajských měst. Brno za tyto dotace nakoupilo devět nízkopodlažních tramvají a Jihlava použila dotace na vybudování bezbariérové hromadné městské dopravy.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více