Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jihovýchod vede v žebříčku projektů přijatých do ROP!

(10. 3. 2008) Historicky první ukončená výzva k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Jihovýchod předčila očekávání v počtu odevzdaných projektů.

K dnešnímu dni je v evidenci 206 projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Jihovýchod.

V ostatních regionech je prozatím evidováno od 6 do 154 projektů.

Výzva, ukončená 29. února 2008, se týkala těchto oblastí podpory:
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Finanční objem požadovaných dotací celkově překročil možnosti výzvy o 136 %. Největší rozdíl mezi částkou uvolněnou na výzvu a požadovaným objemem dotací se objevil v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, kde dosáhl až 320 %. V této oblasti je rovněž největší počet přijatých projektů (99). Možnosti výzvy překročilo i 53 projektů z oblasti služeb v cestovním ruchu - 133 %. V ostatních oblastech naopak požadované dotace nedosahují výše alokované částky.

Důležitější než tato čísla je však úspěšnost projektů. Ta se bude teprve posuzovat. Přijaté projekty projdou nejdříve kontrolou formálních náležitostí, potom budou projekty předány k hodnocení expertům, kteří posoudí jejich přijatelnost a vyhodnotí je na základě veřejně známých hodnotících kritérií. Konečné slovo má Výbor Regionální rady, který schvaluje projekty získávající evropské dotace z ROP Jihovýchod.

 

\"
Orientační finační objem přijatých projektů


Vyhlášení další výzvy je plánováno na začátek května 2008. Pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je vypsána kontinuální výzva již od 17. září 2007.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více