Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jiří Běhounek odmítá korupci – ROP Jihovýchod je čistý

(16. 5. 2012) Předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina se důrazně ohrazuje proti údajnému tvrzení senátora Drymla, které dnes citovala některá média, a to, že korupční aféry se bohužel netýkají jen Středočeského kraje.

Jiří Běhounek takové nařčení ve vztahu k Regionální radě Jihovýchod důrazně odmítá, ke stávající kauze řekl: „ jsem si naprosto jistý, že v naší regionální radě žádné korupční prostředí nebují, dotační systém je od počátku nastaven transparentně, je pravidelně mnoha českými i evropskými kontrolními orgány prověřován a řádně veden. Od počátku fungování programu v roce 2006 je prosazován princip otevřenosti jako základní hodnota úřadu. Důrazně odmítám jakékoliv spojování Jihovýchodu s probíhajícími korupčními kauzami.“

Rozdělování dotací z ROP Jihovýchod je pod dohledem mnoha nezávislých auditů a kontrol, systém byl několikrát hloubkově prověřen, úspěšně prošel všemi audity včetně auditu Evropské komise a Evropského účetního dvora a v rámci kontrol a auditů byly prověřovány i projekty nemocnic. ROP Jihovýchod patří k nejlépe a nejtransparentněji čerpajícím programům v ČR.

Například z auditu Evropského účetního dvora na ROP Jihovýchod neplynou pro Českou republiku žádné dodatečné náklady, tzn. žádné dotace nebudou hrazeny ze státního rozpočtu, na rozdíl například od OP Doprava, kde v případě kolínského mostu jeho cenu ve výši 1 miliardy korun zaplatí český stát.

Fakta o ROP Jihovýchod:

Na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod bylo již proplaceno více než 10,5 miliardy korun. V Jihomoravském kraji a na Vysočině je k tomuto datu podpořeno 620 projektů, z nichž 441 bylo již dokončeno. Schváleny jsou dotace ve výši 15 miliard korun, což je 75 procent alokace evropského podílu programu.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více