Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Jižní Morava získala další téměř půl miliardy dotací

(14. 9. 2012)19 projektů, které na jižní Moravě podpoří zlepšení dopravy, zkvalitnění středního školství, přístavbu školky, úpravu městských parků v Brně nebo cestovní ruch, má čerstvě schválenu dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání 12. 9. 2012.

V oblasti dopravy bylo schváleno celkem pět projektů silnic za téměř 270 milionů korun. Významným projektem, který podpoří bezpečnost na jihomoravských silnicích, je projekt s názvem: II/152 Ivančice – Polánka, prostřednictvím kterého dojde k odstranění nehodových míst dané komunikace a výrazně se zvýší plynulost provozu. Bude také zlepšena přehlednost a organizace dopravy. Další schválené projekty řeší vybudování kvalitních průtahů obcemi Ždánice, Nechvalín, Bulhary a Lipůvka a bude zmodernizován most v Pouzdřanech.

 V oblasti školství získalo 11 středních jihomoravských škol dotace ve výši více než 71,5 milionu korun. Projekty jsou zaměřeny na zkvalitnění výuky studentů formou nákupu nového moderního vybavení učeben, modernizací technického vybavení pro odborné předměty, vybudováním nových laboratoří i dílenských hal nebo např. vybudováním nového tréninkového centra pro elektrotechniku a strojírenství v Blansku. Nové vybavení získají: SOU Kyjov, SPŠ a VOŠ technická Brno, SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Gymnázium Tišnov, Gymnázium Brno Vídeňská, ISŠ Centrum odborné přípravy Brno,

SOŠ a SOU Vyškov, SOŠ a SOU Blansko, ISŠ polygrafická Brno, SOŠ technická a SOU Znojmo a SOŠ a SOU stavební Brno.

 Město Brno získalo dotace ve výši téměř 53,5 milionu korun na přístavbu Mateřské školy Šromova 55 v Chrlicích a na II. etapu projektu revitalizace městských parků, která bude řešit situaci spodní části Moravského náměstí a plochy zeleně podél ulice Koliště.  

 Výbor Regionální rady Jihovýchod také schválil dotaci pro strategický projekt v oblasti cestovního ruchu s názvem: Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky, ve výši více než 99 milionů korun. Projekt řeší vybudování rozvojové zóny v oblasti Pasohlávek, kterou bude tvořit páteřní komunikace s nezbytnými inženýrskými sítěmi. Realizací projektu bude zajištěna standardní dopravní obslužnost, základní technická obslužnost a hygienické standardy celého území. Projekt je startovacím impulzem pro rozvoj tohoto území v oblasti lázeňství a cestovního ruchu obecně. Rozvoj lázní a lázeňství je dlouhodobým strategickým cílem Jihomoravského kraje, který ho prosazuje již od roku 2000.

 

 

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více