Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Klíčové jednání s Evropskou komisí o regionálních operačních programech

(21.09.2007) Ve středu 19.09.2007 se v Praze uskutečnilo klíčové jednání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti České republiky se zástupci Evropské komise. Schůzka vyjasnila většinu témat diskutovaných s Evropskou komisí a otevřela tak cestu Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) ke schválení.

Tento program přinese do Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v programovacím období 2007 až 2013 téměř 20 miliard korun z Evropské unie, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Za region soudržnosti Jihovýchod jednání vedl předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina pan Miloš Vystrčil, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Milan Venclík, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod (ÚRR) paní Marta Sargánková a další tři zástupci krajů a ÚRR. Tým Evropské komise vedl pan Georgios Yannoussis, vedoucí oddělení pro Česko, Lucembursko a Belgii na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio).

Region soudržnosti Jihovýchod patří mezi první čtyři regiony, které již vyhlásily první výzvu k předkládání projektů žádajících o dotaci z ERDF. V rámci ROP JV se výzva týká dvou oblastí: silniční sítě a technické pomoci. Evropská komise zařadila Regionální operační program Jihovýchod mezi velmi dobře připravené regionální operační programy, které mají šanci být schváleny v první vlně programů. Po dalších administrativních krocích Komise se s největší pravděpodobností tyto programy dočkají oficiálního schválení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. V tom případě by bylo možné ještě letos vyhlásit výzvy i například v oblasti cestovního ruchu, rozvoje měst a obcí, nemotorové dopravy apod.

Vyjednavači prokázali, že jsou v regionu dostatečně připraveni jak pracovníci a experti, kteří budou mít implementaci programu na starosti, tak i veškerá potřebná dokumentace. Navíc byl region Jihovýchod v minulosti velmi úspěšný při čerpání evropských peněz ze strukturálních fondů, takže lze předpokládat dostatek kvalitních projektů i nyní. Posledním významnějším tématem, u něhož se názory regionů a Evropské komise liší a které bude vyjasněno v nejbližší době, zůstává oblast dopravy ve velkých městech.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více