Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Klíčové jednání s Evropskou komisí o regionálních operačních programech

(21.09.2007) Ve středu 19.09.2007 se v Praze uskutečnilo klíčové jednání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti České republiky se zástupci Evropské komise. Schůzka vyjasnila většinu témat diskutovaných s Evropskou komisí a otevřela tak cestu Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) ke schválení.

Tento program přinese do Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v programovacím období 2007 až 2013 téměř 20 miliard korun z Evropské unie, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Za region soudržnosti Jihovýchod jednání vedl předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina pan Miloš Vystrčil, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Milan Venclík, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod (ÚRR) paní Marta Sargánková a další tři zástupci krajů a ÚRR. Tým Evropské komise vedl pan Georgios Yannoussis, vedoucí oddělení pro Česko, Lucembursko a Belgii na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio).

Region soudržnosti Jihovýchod patří mezi první čtyři regiony, které již vyhlásily první výzvu k předkládání projektů žádajících o dotaci z ERDF. V rámci ROP JV se výzva týká dvou oblastí: silniční sítě a technické pomoci. Evropská komise zařadila Regionální operační program Jihovýchod mezi velmi dobře připravené regionální operační programy, které mají šanci být schváleny v první vlně programů. Po dalších administrativních krocích Komise se s největší pravděpodobností tyto programy dočkají oficiálního schválení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. V tom případě by bylo možné ještě letos vyhlásit výzvy i například v oblasti cestovního ruchu, rozvoje měst a obcí, nemotorové dopravy apod.

Vyjednavači prokázali, že jsou v regionu dostatečně připraveni jak pracovníci a experti, kteří budou mít implementaci programu na starosti, tak i veškerá potřebná dokumentace. Navíc byl region Jihovýchod v minulosti velmi úspěšný při čerpání evropských peněz ze strukturálních fondů, takže lze předpokládat dostatek kvalitních projektů i nyní. Posledním významnějším tématem, u něhož se názory regionů a Evropské komise liší a které bude vyjasněno v nejbližší době, zůstává oblast dopravy ve velkých městech.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více