Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Konference Dialog nad projektem

Regionální rada Jihovýchod uspořádala ve čtvrtek 19. listopadu 2009 v brněnském hotelu Voroněž výroční konferenci nazvanou Dialog nad projektem. Letošní, již třetí ročník konference byl tentokrát zaměřen na témata spojená s realizací projektů. Cílem konference bylo poskytnout manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektu.

„Konferenci hodnotím velice pozitivně. Sešly se zde všechny složky celého systému, který zajišťuje čerpání dotací Evropské unie, od kontrolních orgánů až po řídící orgán a příjemce dotací. Druhým důvodem je velice dobře strukturované téma konference, které se soustředilo na veřejné zakázky a následné kontroly, tedy vysoce aktuální a klíčová témata, která mohou ovlivnit úspěšnost našeho čerpání. Konference byla poučná i pro nás, jako koordinátory. Dozvěděli jsme se podněty, na co se zaměřit, abychom ještě více pomáhali řídícím orgánům," řekl Daniel Braun, vrchní ředitel sekce Národní orgán pro koordinaci a evropských záležitostí ministerstva pro místní rozvoj.

Konferenci zahájil předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s místopředsedou a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem. „Jsem přesvědčen, že všechny projekty, které se v rámci ROP Jihovýchod realizují, jsou důležité. Pro kraje jsou například velmi přínosné dotace do regionálních silnic. Osobně mne těší zkvalitňování zdravotní péče a projekty, které jsou přínosem pro širší veřejnost - veřejná prostranství, hřiště, školy, kulturní a sociální zařízení," řekl Michal Hašek. Také Jiří Běhounek zdůraznil reálnou podobu projektů ROP Jihovýchod: „Evropská dotační politika nám umožnila obohatit region o projekty, které pomohly Vysočině růst a poskytnout občanům i návštěvníkům dobré místo pro život, práci i investice."

Konference se zabývala třemi základními okruhy témat provázejícími realizaci projektu: výběrovými řízeními, změnami v projektu a kontrolami a auditem. Se svými zkušenostmi a doporučeními se s účastníky konference podělili experti z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, starostové, zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod a další. V závěru každého ze tří bloků konference byla formulována manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektu.

Regionální operační program Jihovýchod

ROP Jihovýchod je ve třetině své cesty. Během tří let své činnosti vyjednala Regionální rada Jihovýchod s Evropskou komisí podobu programu, vyhlásila 26 výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci, vyhodnotila přes 1 000 podaných projektových žádostí a vybrala z nich více než 400 nejkvalitnějších projektů, kterým byly k dnešnímu dni schváleny dotace v celkové výši přes deset miliard korun. V současné době je tedy rozdělena polovina finančních prostředků ROP Jihovýchod pro celé programové období let 2007-2013.¬¬ Na účty příjemců byly proplaceny dotace ve výši 2,3 miliardy korun. Dokončeno již bylo 58 projektů.

„Když se společně podíváme tři roky zpět, je vidět obrovský kus cesty, kterou jsme ušli. Chtěla bych popřát všem příjemcům, aby dokončené projekty byly naplněním jejich očekávání - a radostí, nikoli noční můrou," řekla na závěr konference Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více