Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Královský vršek v Jihlavě bude hezčí a bezpečnější

(28. 11. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil 11,2 milionu korun dotací na dokončení revitalizace jihlavského sídliště Královský vršek a také pravděpodobně úplně posledních 71 milionů korun na projekt silnice, a to projekt hranice kraje – Pelhřimov 7. stavba.

Celkem 11,2 milionu korun dotací je připraveno pro zásadní úpravy a ozdravení veřejných prostranství a související infrastruktury na sídlišti Královský vršek v Jihlavě, konkrétně v ulicích Kosárkova, Sokolovská a Fügnerova. Je to 2. etapa revitalizace tohoto sídliště, 1. etapa proběhla v letech 2011 – 2012 také s podporou ROP Jihovýchod. Díky projektu bude vybudováno dětské hřiště a vzniknou nové klidové zóny s lavičkami a zelení mezi bloky panelových domů.
Bude vybudováno 77 nových parkovacích stání, z toho čtyři pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době nejsou v lokalitě žádná legální parkovací místa. Dojde také k rekonstrukci a vybudování nových chodníků, které budou nyní řešeny bezbariérově. V řešené lokalitě je také nově navržena zóna se sníženou rychlostí vozidel, která má spolu s nasvětlením přechodu pro chodce přes ulici Sokolovská pomoci ke zvýšení bezpečnosti v tomto prostoru. Všechny tyto novinky včetně bezpečnostních opatření jistě ocení všichni obyvatelé sídliště, nejen rodiče malých dětí.

Výbor dnes schválil také 71 milionů korun na projekt modernizace silnice II/602 – Pelhřimov,
7. stavba.
Tentokrát se jedná o průtah Měřínem, Řehořovem a úsek komunikace za obcí Řehořov  směrem na Jihlavu. V obcích zůstanou zachovány směrové, šířkové i výškové parametry komunikace, v úseku za Řehořovem dojde k rozšíření silnice na 9,5 metru v souladu s koncepcí píteřní sítě Kraje Vysočina.

Projekt získal příslib dotace v režimu tzv. nejisté části alokace a bude na něj přesunuto kurzové riziko, což znamená, že mu reálná výše dotace bude přidělena až dle vývoje kurzu. Obecně na projekty v nejisté části alokace budou také přesunuty všechny peníze, které budou průběžně zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí podpory po uspokojení všech projektů. Vratky dotací mohou být způsobeny také např. úsporami v projektech – příjemce vysoutěží nižší cenu díla, nebo z důvodu korekce za pochybení v projektu. Díky dlouholeté zkušenosti a sledováním vývoje čerpání velmi reálně předpokládáme, že se na i na tento projekt v závěrečné fázi programu peníze dostanou.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více