Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

(26. 10. 2011) Kraj Vysočina opět rozšířil nabídku služeb pro turisty a návštěvníky Vysočiny, a to sadou 39 informačních brožurek zaměřených na slohová období, typy kulturních a druhy přírodních památek a regiony, doplněných přehlednou mapkou a rovněž řadu trhacích map jednotlivých regionů kraje.

Díky projektu vzniklo celkem 240 tisíc výtisků brožur, 468 tisíc listů trhacích map i nové webové stránky www.dedictvivysociny.cz. Cílem projektu s názvem Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny bylo vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit konkurenční pozici kraje Vysočina jako turistické destinace. Celkové náklady projektu dotovaného z ROP Jihovýchod činí 4,4 miliónu Kč, z toho 85 % bude uhrazeno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 7,5 % tvoří příspěvek z národních veřejných zdrojů a zbývajících 7,5 % představuje spolufinancování kraje.

 

Nyní již přístupné stránky www.dedictvivysociny.cz obsahují veškeré informace, které byly pro projekt shromážděny. Brožury jsou pak výtahem toho nejzajímavějšího. Kromě brožur byly navíc vydány i trhací mapy jednotlivých regionů kraje obsahující přehled kulturních objektů a přírodních lokalit nacházejících se v dané oblasti. Ocení je především návštěvníci Vysočiny, kteří rádi putují po přírodních a kulturních zajímavostech. Publikace budou k dostání zejména v informačních centrech a rovněž v různých kulturních institucích po celé Vysočině. Část nové edice tiskovin byla z důvodu maximálního využití přeložena i do angličtiny a němčiny. Tak mohou být nabízeny i na zahraničních akcích – veletrzích cestovního ruchu a sloužit pro aktivity bruselského zastoupení kraje Vysočina.

 

Kompletní seznam příjemců dotací a další informace o ROP Jihovýchod naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více